Taxi služ­ba Hai­lo kon­čí v Sever­nej Ame­ri­ke

Luky Gašparík / 14. októbra 2014 / Business

Nie­kto­rí expan­du­jú a dru­hí zasa kon­čia. Hai­lo sa v Sever­nej Ame­ri­ke neda­ri­lo už dlh­šie, až to nako­niec zaba­li­li na dob­ro.

Dnes oznámil CEO Hailo Tom Barr, že sa jeho spoločnosť sťahuje zo Severnej Ameriky, "kde vynaložené astronomické sumy na marketing, robia skoro všetkým hráčom nemožné byť v zisku". Všetci vieme koľko napr. mína Uber na svoj marketing. Možno to je aj stratégia od Uberu, naliať toľko cashu a ostatných jednoducho "vyhladovať". Riskantné.

Rozhodnutie samozrejme neprišlo samé od seba, ale rezultuje z neschopnosti Hailo utrhnúť hlavne Uberu a Lyftu kúsok z koláča. Obidve konkurenčné firmy lejú milióny dolárov do svojich služieb, milióny, ktoré už Hailo nemá.

Podľa slov Barra: "Bolo to ťažké rozhodnutie a veľmi nás mrzí jeho dopad na našich kolegov, ktorí musia teraz spoločnosť opustiť. Budeme sa ich snažiť podporiť na ich ďalšej profesijnej ceste. My a naši investori sme si istí, že náš zostrený fókus na Európu, Áziu a celkový servis, nám pomôže maximalizovať možný dopad na našich zákazníkov a vodičov"

Súčasne ohlásil, že si co-founder Hailo Jay Bregman založil nový biznis a z tohto dôvodu sa rozhodol opustiť Hailo, kde si však naďalej ponecháva signifikantný share.

 

 

Zdroj:theverge.com

 

 

 

Pridať komentár (0)