Test kamery iPhonu 7 Plus: Pozri si galé­riu odfo­te­ných foto­gra­fií

Dávid Baránek, thinkapple.sk / 16. septembra 2016 / Tech a inovácie

Čo sa foto­apa­rá­tov v mobi­loch týka, iPhone vždy pat­ril na špičku. Inak to nebude ani pri novom iPhone 7 Plus, kto­rého snáď naj­zau­jí­ma­vej­šie vylep­še­nie je práve zadná kamera. Tá ponúka až dva 12 mega­pi­xe­lové objek­tívy a Apple nám sľu­bo­val, že foto­gra­fie s nimi budú skvelé.

Či to je naozaj pravda sa pokú­sil zis­tiť por­tál Out­side, ktorý nám pri­nie­sol nám zbierku out­do­oro­vých foto­gra­fií odfo­te­ných na iPhone 7. Galé­ria obsa­huje cel­kovo 17 rôz­nych fotiek, ktoré vyze­rajú naozaj úžasne.

zdroj: outsideonline.comzdroj: outsideonline.com
zdroj: outsideonline.comzdroj: outsideonline.com

Ak si chceš pozrieť celú foto­ga­lé­riu, určite nav­štív stránky outsideonline.com.

thinkapple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: out­si­de­on­line

Pridať komentár (0)