Tisíce Slovákov žiada v petícii, aby bolo očkovanie proti COVID-19 len dobrovoľné

  • Stovky Slovákov denne podpisuje petíciu za dobrovoľné očkovanie proti novému koronavírusu
  • Povinné očkovanie vnímajú ako protiústavný krok
  • Petíciu v priebehu piatich dní podpísalo už viac ako 6 200 ľudí
COVID-19 vakcína
TASR/AP,Sakchai Lalit Ted S. Warren
  • Stovky Slovákov denne podpisuje petíciu za dobrovoľné očkovanie proti novému koronavírusu
  • Povinné očkovanie vnímajú ako protiústavný krok
  • Petíciu v priebehu piatich dní podpísalo už viac ako 6 200 ľudí

Slováci sa spojili v novej veľkej petícii, v ktorej apelujú na prezidentku, vládu, rezort zdravotníctva ako aj na Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. V záujme ochrany práv a slobôd  občanov Slovenska žiadajú, aby očkovanie proti COVID-19 bolo dobrovoľné.

Rozumieme snahe chrániť zdravie a život občanov Slovenskej republiky proti vírusu SARS-CoV-2. Napriek tomu trváme na tom, aby bolo v budúcnosti rešpektované právo na slobodný a informovaný súhlas, a aby očkovanie nebolo akokoľvek povinné, vynucované či vynútiteľné a aby neočkovaní ľudia neboli nijako diskriminovaní vo svojich právach a povinnostiach oproti ľuďom očkovaným, píšu signatári.

Aktuálne: V decembri bude na trhu vakcína proti COVID-19. Známa je aj cena

Upozorňujú, že počas šírenia koronavírusu vláda Slovenskej republiky prijala rad opatrení obmedzujúcich ľudské práva a slobody, pričom niektoré z nich neboli primerané, etické a odôvodnené.

Doposiaľ nedochádzalo k opatreniam zasahujúcim do fyzickej integrity jednotlivca bez jeho slobodného a informovaného súhlasu a s možnými následkami pre jeho zdravie.V súvislosti s vývojom vakcín proti koronavírusu verejne vystupujú odborníci blízki vláde, presadzujúci povinné očkovanie. Dokonca podmieňujú výkon zamestnania a iných sociálnych činností týmto očkovaním. Toto odmietame, objasňujú.

Podľa signatárov nie je prípustné dožadovať sa povinného očkovania, a to aj vzhľadom na krátku dobu testovania. Argumentujú tým, že táto vakcína je úplne nová a testovanie malo vynechané alebo skrátené fázy. Zdôrazňujú tiež, že farmaceutická spoločnosť AstraZeneca si presadila imunitu voči hmotnej zodpovednosti za nežiaduce účinky svojej očkovacej látky. 

Táto vakcína je úplne nového typu, aký doposiaľ nikdy v histórii humánnej medicíny nebol použitý  na ľuďoch. Lekári sa vyjadrujú, že môže spúšťať autoimunitné ochorenia, čo môže mať nepredvídateľné dôsledky na zdraví ľudí.  Na  Slovensku nie je zavedený žiaden fond na odškodňovanie vážnych poškodení zdravia očkovaním,  ako to je  samozrejmosťou v krajinách západnej Európy, približujú.

Podľa iniciátorky petície Lucii Gogolovej nemusí byť vakcína účinná kvôli častým mutáciám SARS-CoV-2 a obtiažnosti vývoja vakcíny na podobné vírusy (doteraz sa nepodarilo vyvinúť vakcínu proti SARS a MERS). 

V klinických skúškach zvieratá očkované proti SARS po vystavení infekcii ochoreli. Pri testovaní na zvieratách súčasnej oxfordskej vakcíny (AstraZeneca) všetky testované opice, ktoré boli očkované, sa napriek tomu nakazili SARS-CoV-2. Očkovanie bude pravdepodobne zbytočné, keďže 40-60% ľudí si už v minulosti vybudovalo imunitu, odvolávajú sa signatári.

Infektológ varuje pred najväčšími mýtmi, ktoré si Slováci myslia o nosení rúšok

Zástancovia dobrovoľného očkovania tiež poukazujú na výsledky štúdie, podľa ktorej  sa po kontakte s vírusom vytvára robustná imunitná odpoveď. Tá predpokladá ľahší priebeh ochorenia pri opakovanom infikovaní. A zároveň ľudské telo má dostatočne funkčný obranný ako aj pamäťový imunitný systém cez T-lymfocity, ktoré vedia udržať pamäťovú stopu po SARS-COV-2 dlhé obdobie. Práve preto podľa nich nie  je dôvod na aplikáciu vakcíny

Nedotknuteľnosť osoby, sloboda svedomia, právo na slobodný a informovaný súhlas i nadradenosť záujmu a blaha ľudskej bytosti pred záujmami vedy a spoločnosti sú hodnoty chránené na úrovni ústavného poriadku. Povinné očkovanie vnímame ako protiústavný krok,dodávajú.

Zdroj: peticie.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech