TOP 5 mladých Slovákov, ktorí svoj talent využili na pomoc druhým

  • Na Slovensku naozaj nie je núdza o mladé talenty. Predstavíme ti 5 šikovných študentov, ktorí sa rozhodli rozvíjať svoj talent a vytvárať projekty, s ktorými pomáhajú ľuďom okolo seba. Vďaka ich proaktivite, podnikavosti a filantropickému mysleniu sa stali aj výhercami ocenenia LEAF Award.
lou
leaf.sk
  • Na Slovensku naozaj nie je núdza o mladé talenty. Predstavíme ti 5 šikovných študentov, ktorí sa rozhodli rozvíjať svoj talent a vytvárať projekty, s ktorými pomáhajú ľuďom okolo seba. Vďaka ich proaktivite, podnikavosti a filantropickému mysleniu sa stali aj výhercami ocenenia LEAF Award.

Jozef Tanzer

Jozef má síce len 17 rokov, no už stihol zožať množstvo úspechov v oblasti vytvárania digitálnych aplikácií. Taktiež je členom rôznych dobrovoľníckych aktivít študentov ako ID SPACE Team, portál PreStredoškolákov, či projekt Na káve s možnosťami. Je spoluzakladateľom a technickým koordinátorom zariadenia QuakeResq a podieľa sa na vývoji zariadenia a mobilnej aplikácie na včasnú detekciu a diagnostiku zemetrasení. Jozef veľmi cieľavedome rieši aj svoj osobnostný rozvoj. Vzdelanie vníma ako základnú podmienku rozvoja svojich schopností. Jeho vzorom je Elon Musk, ktorý podľa jeho vlastných slov: „netlačí len svoju peňaženku dopredu, ale hlavne celé ľudstvo“.

 

Na otázku ako sa dostal k tvorbe aplikácií odpovedal:

“Keď liezli ľudia na Everest, tak sa ich pýtali, prečo tam leziete. Oni povedali jednu krásnu vetu – lebo tam je. Všetko toto robím, lebo môžem, a preto lebo mi to príde zaujímavé. Pred troma rokmi som mal víziu, že sa chcem naučiť programovať. Riadim sa základnou ideológiou: človek, ak chce niečo a dá do toho všetko, tak vie dokázať hocičo,” vyjadril sa Jozef pre portál HN.

 

Dominika Geregová

Dominika zaujala svojím projektom „Interaktívna dielnička pre deti na onkológii v Banskej Bystrici“. 16-ročná gymnazistka navštevuje základnú školu. Tu organizuje workshop, kde deti vyrábajú drobnosti, ktoré následne predávajú a výťažok z predaja využívajú na podporu chorých detí na onkológii.Projektu, v ktorom spolupracuje s OZ Svetielko nádeje sa venuje už niekoľko rokov.

Z myšlienky, ako by mohla práve ona pomôcť deťom, sa vyvinul projekt, ktorý pomáha nielen deťom na onkológii, ale myšlienku pomoci iným šíri aj medzi ostatné zdravé deti. Za štyri roky sa Dominike v rámci vlastného projektu podarilo vyzbierať stovky eur. Za získané peniaze kupuje kreatívne súpravy, plastelínu, maľovánky. Pred časom vytancovala v televíznej šou 19-tisíc eur, za ktoré vytvorili v nemocnici kreatívnu dielňu

 

Ondrej Vrábel

Ondrej má v rodine dievča s detskou mozgovou obrnou, pri ktorom si uvedomil, že bežné hry sú pre ľudí s touto diagnózou mätúce a nevhodné. Naučil sa programovať hry, ktoré mu pomohli naučiť Dášku určovať čas, vylepšiť jej slovnú zásobu a pomôcť so spoznávaním písmen. PINF HRY sú unikátom a 14-ročný gymnazista v Senici neustále pracuje na ich vylepšení a propagácii.

V súčasnosti sa úspešne používajú v DS Svetluška, ADELI centre v Piešťanoch a v 30 domácnostiach. Ondreja nezastavili ani problémy s financovaním. PINF HRY preložil do angličtiny a rozbehol crowdfundingovú kampaň. Za svoje aktivity už získal viaceré ocenenia. Úspešne sa zúčastnil aj viacerých olympiád vo fyzike a programovaní. Minulý rok získal Cenu Dekana FIIT STU. Venuje sa tiež hre na gitaru, tvorbe webov a je dobrovoľníkom v Lige proti reumatizmu.

 

 

Dominik Caban

Dominik sa vo svojom najnovšom projekte venuje fontánu založenej na princípe laminárneho prúdenia vody. V laminárnej fontáne chce využívať špeciálne usporiadanie otvorov v jej tele, ktoré by vyrovnávali prúdnice vody. Ďalej by chcel pomocou frekvencie regulovať otáčky čerpadla. V budúcnosti by chcel tieto fontány aj vyrábať, pretože v súčasnosti je podľa jeho odhadu 90% fontán založených na turbulentnom prúdení vody. Chcel by z vody urobiť jedno veľké premietacie plátno, kde by boli regulované kvapky vody a dali by sa v nej vykresľovať rôzne písmená, obrázky, texty.

 Má 16 rokov a už päť rokov opravuje elektronické zariadenia, napríklad monitory, televízory, pulzné zdroje a zosilňovače. Tri roky repasuje počítače vrátane notebookov, vyrába návrhy plošných spojov, vyrába vlastné elektronické produkty a stavebnice a stále sa podľa vlastných slov zlepšuje.

 

Matúš Pokorný

Matúš sa venuje výrobe mydie­lok, v kto­rých sú ukryté malé hračky. Tie majú moti­vo­vať deti, aby si čas­tej­šie umý­vali ruky, a tak z tohto mydla vznikla aj didak­tická pomôcka. Deti si svoju hračku doslova Vymyd­lia! Všetky zárobky inšpi­ra­tív­neho Sekul­čana pri­tom putujú na pomoc jeho bra­tovi Jaku­bovi trpia­cemu det­skou moz­go­vou obr­nou.

foto:facebook.com/matuskovemydla

V spo­lu­práci s Kikou Ulič­nou sa jeho pro­jekt dostal do semi­fi­nále v súťaži STEM Awards 2017 v Cameb­ridge. Jeho moti­vačné mydlo s hrač­kou postú­pilo medzi top 5 nápad, ktorý by pomo­hol zní­žiť úmr­tnosť detí pred dovŕ­še­ním pia­teho roku veku v roz­vo­jo­vých kra­ji­nách sveta. Myd­loh­račka by pomohla deťom v Afrike chrá­niť sa pred hnač­ko­vým ocho­re­ním. Matúš taktiež skladá programovateľné LEGO určené pre vekové kategórie 16 +, ktoré sám programuje a je to aj témou jeho ročníkovej práce.

zdroj:leaf.sk

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech