Twit­ter na to ide agre­sív­nej­šie

Martin Kráľ / 17. októbra 2014 / Business

Twit­ter v noci pri­nie­sol dve dôle­ži­té sprá­vy. Tou prvou potvr­dil, že vám do time­li­ne bude bez prob­lé­mov vkla­dať cudzie prís­pev­ky, ak uzná, že by ste ich mali vidieť. A ako dru­hé spus­til novú fun­kciu Twit­ter Audio. 

 

Nebojte, už nejde o žiadnu ďalšiu hudobnú službu. Twitter testoval a následne sa jej vzdal. Audio sa týka rozšírených tweetov. Ak do príspevku niekto vloží odkaz z hudobného úložiska SoundCloud, v aplikácii pre Android a iOS sa vám rovno zobrazí prehrávač. Keď sa súbor začne streamovať, bude hrať, aj keď sa začítate do ďalších tweetov. Rovnako to bude v budúcnosti fungovať s odkazmi na iTunes.

Ale späť k tým nevyžiadaným tweetom. Z počiatku obsah vášho timelinu plnili len účty, ktoré ste sami sledovali, prípadne ste videli príspevky ľudí, ktorým vaši známi dali retweet. Potom pribudli reklamné tweety, teda platené príspevky rôznych firiem.

Teraz Twitter (po niekoľkých mesiacoch testov) oficiálne priznáva, že do timeline umiestni aj "populárne a relevantné tweety". Teda dôležité príspevky zo sveta, alebo tweety od vašich známych (followings), na ktoré sami nejako reagujú.

Cieľom Twitter je vás viac vtiahnuť do online socializácie. Viac príspevkov, viac tém, lepší engagment. S aktivitou rastie závislosť, v závislosti uvidíte viac reklamných tweetov. Viac reklamy prinesie Twitteru viac peňazí, za ktoré môžu prevádzkovatelia sieť ďalej rozvíjať. Alebo si za ne nakúpia firemné športiaky.

 

Zdroj: twitter

Pridať komentár (0)