Uau, Ama­zon kúpil amazonsucks.com!

Kika Besedičová / 9. septembra 2014 / Business

A začína to byť zau­jí­mavé :). Po abso­lút­nom pre­pa­dáku pre­da­jov Fire Phone sa Ama­zon zľa­kol do tej miery, že začal sku­po­vať veľmi zau­jí­mavé domény. 

Nie­kto v Ama­zone má doslova dream job, jeho pra­covná náplň je kupo­vať všetky dostupné anti Ama­zon domény, ěste pred­tým než sa to podarí jed­nému z vás.

Screwamazon.comamazonstinks.com, a amazonsucks.com si už firma stihla zakú­piť. Môžem vás pote­šiť tým, že pokiaľ stih­nete kúpiť doménu ešte pred­tým než to sti­hol Ama­zon, tak si určite slušne zaro­bíte. No nad prí­po­nami a pred­po­nami budete musieť trošku poroz­mýš­lať.

Zdroj: THVRG

Pridať komentár (0)