Uber vydal hru, cez kto­rú si chce vycho­vať ďal­ší­ch vodi­čov

Tomáš Kahn / 12. júna 2015 / Business

Jeden z naj­hod­not­nej­ší­ch star­tu­pov pla­né­ty sa roz­ho­dol, že svo­jej kon­ku­ren­cií už nedá žiad­nu šan­cu. Roz­ho­dol sa, že svo­ji­ch budú­ci­ch vodi­čov si vycho­vá pro­stred­níc­tvom hry UberD­ri­ve.

 

Uber má jasno v tom, aký je najväčší problém ľudí, ktorí pracujú ako taxikári pre Uber. Je to orientácia v meste a efektivita ich práce. Rozhodol sa preto, že do sveta vydá mobilnú hru s názvom UberDRIVE, prostredníctvom ktorej si môže každý vyskúšať, aké je to byť vodičom pre Uber. Celý projekt bol spustený iba včera a zatiaľ je cielený iba na obyvateľov San Francisca, ktorí môžu takýmto spôsobom spoznať svoje mesto. Počas hrania sa na reálneho vodiča Uberu, dostávate objednávky od ľudí, ktorých máte čo najrýchlejšie a najlacnejšie dopraviť na želané miesto. Cieľom hry je naučiť budúcich vodičov perfektnej orientácii a znalosti ich mesta. Počas prechádzania mesta sa vám navyše objavujú na mape zaujímavé miesta, takže sa môžete dozvedieť aj niečo o histórii a zaujímavých miesta San Francisca.

 

 

Hra je k stiahnutiu samozrejme zadarmo a ak sa rozhodnete počas jej hrania pracovať pre Uber, stačí sa priamo cez aplikáciu prihlásiť do výberového procesu. Celý proces aj vaše overenie prebehne následne úplne automatizovane cez túto aplikáciu.

 

zdroj: blog Uber

Pridať komentár (0)