Univerzity v Česku rušia výuku kvôli koronavírusu. Opatrenia zavádzajú aj slovenské školy

  • České univerzity, na ktorých študujú tisíce Slovákov, rušia vyučovanie kvôli koronavírusu
  • Opatrenie zavádza aj najväčšia univerzita v našej krajine a stredná škola v Bratislave
  • Vzniklo totiž podozrenie, že jeden zo žiakov strednej školy mohol prísť v zahraničí do kontaktu s nakazeným človekom
  • České univerzity, na ktorých študujú tisíce Slovákov, rušia vyučovanie kvôli koronavírusu
  • Opatrenie zavádza aj najväčšia univerzita v našej krajine a stredná škola v Bratislave
  • Vzniklo totiž podozrenie, že jeden zo žiakov strednej školy mohol prísť v zahraničí do kontaktu s nakazeným človekom

Masarykova univerzita udeľuje študijné voľno tým, ktorí pricestujú z rizikových oblastí zasiahnutých epidémiou koronavírusu alebo sa dostali do tesného kontaktu s nakazenými osobami. Tí majú na dobu dvoch týždňov obmedziť vychádzanie von. Výučby alebo práce sa nemajú zúčasniť, a to aj v prípade, že sa u nich aktuálne príznaky ochorenia neprejavujú.

zdroj: wikimedia.org

Univerzita ďalej umožní pracovníkom, ktorých sa vyššie uvedené môže týkať, prácu z domu, v nevyhnutných prípadoch nariadi pracovné voľno, ktoré bude posudzované ako prekážka v práci na strane zamestnávateľa. Na Masarykovej univerzite momentálne študuje až 5 400 Slovákov

Vyhlásenie samoštúdia 

Na šírenie koronavírusu reaguje aj rektorka Mendelovej univerzity v Brne, ktorá sa rozhodla zastaviť výuku v areáli školy a vyhlásila pre študentov samoštúdium. Opatrenie platí do 15. marca s možným predĺžením.

Študenti by mali výrazne obmedziť aj prípadný vstup do kampusu. Rektorka súčasne z preventívnych dôvodov až do odvolania zakázala od budúceho týždňa všetky hromadné akcie v areáli školy. Súčasne zakázala aj pozývanie hostí z oblastí nákazy. V prípade prvej potvrdenej nákazy koronavírusom v Juhomoravskom kraji prejdú akademici univerzity do režimu „home office“. 

K preventívnemu zastaveniu výuky pristúpila aj Česká poľnohospodárska univerzita (ČZU), Mendelova univerzita v Brne a dve fakulty Českého vysokého učení technického (ČVUT).

Opatrenie zavádzajú aj školy na Slovensku

Aj najväčšia slovenská univerzita – Univerzita Komenského v Bratislave si uvedomuje zodpovednosť voči študentom a zamestnancom. Pod vedením rektora UK, Mareka Števčeka, sa v pondelok 2. marca 2020 na pôde UK konalo rokovanie pracovnej skupiny pre monitorovanie, vyhodnocovanie situácie a prijímanie opatrení v súvislosti s výskytom a šírením koronavírusu.

Rektor UK informuje, že situáciu týkajúcu sa šírenia ochorenia sledujú a riadia sa odporúčaniami a rozhodnutiami príslušných orgánov. Potvrdil, že univerzita je pripravená na vývoj promptne reagovať.

zdroj: wikimedia.org-UK

Univerzita taktiež zavádza opatrenia na zlepšenie prevencie a ochranu zdravia. V priestoroch univerzity budú umiestnené dezinfekčné prostriedky na báze alkoholu. Má prísť aj k zvýšeniu miery dezinfekcie priestorov.

UK podobne ako rektor Trnavskej univerzity nariaďuje zrušenie naplánovaných ciest a odporúča necestovať do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu. Obmedzené by malo byť aj pozývanie študentov a kolegov z oblastí s potvrdeným výskytom tohto ochorenia.

Svoje brány zatiaľ na dva dni zatváta aj Stredná priemyselná škola na Fajnorovom nábreží v Bratislave. Dôvodom sú taktiež preventívne opatrenia z dôvodu šíriaceho sa vírusu. 

Už o chvíľku je tu náš Deň otvorených dverí. Sme tu pre vás až do 16.00. Tešíme sa na vás 🙂

Gepostet von Stredná priemyselná škola strojnícka am Mittwoch, 12. Februar 2020

Vzniklo totiž podozrenie, že jeden zo žiakov mohol prísť v zahraničí do kontaktu s nakazeným človekom. Výsledky testov na prítomnosť vírusu budú známe do 48 hodín. Na ich základe sa následne rozhodne škola v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a regionálnym hygienikom na ďalšom postupe.

Zdroje: truni.sk, uniba.sk, muni.cz, mendelu.cz, med.muni.cz, BSSK

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech