Úpravu bytu ti zacvaká štát. Rezort práce ponúka tisícky eur pre jednu skupinu Slovákov

  • ZŤP osoby si môžu prilepšiť
  • Majú nárok na úpravu domu či bytu
  • Príspevok sa pohybuje v tisícoch eur
sociálka byty
Archív Canva
  • ZŤP osoby si môžu prilepšiť
  • Majú nárok na úpravu domu či bytu
  • Príspevok sa pohybuje v tisícoch eur

Možno si ani nevedel, že ak si ZŤP, môžeš požiadať o príspevok v hodnote až niekoľkých tisíc. Príspevok má pomôcť odstrániť bariéry a zvýšiť životný komfort. Na úpravu sociálneho zariadenia ale finančnú pomoc nedostaneš. Týka sa totiž len niekoľkých položiek. 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dlhodobo poskytuje finančnú podporu na úpravu bývania pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Snažia sa zlepšiť ich komfort a odstrániť bariéry vo svojom životnom prostredí. Táto podpora umožňuje ZŤP osobám jednoduchší prístup k nevyhnutným úpravám v ich byte, rodinnom dome alebo garáži.

Podľa ministerstva nebudú nové konštrukcie alebo inštalácie ako kúpeľňa, WC alebo iné zariadenia považované za úpravy, ale skôr zlepšenia existujúceho zariadenia alebo prístupu. To znamená, že úpravy musia smerovať k zvýšeniu pohodlia a odstráneniu prekážok, ktoré by mohli brániť ŤZP.

Na čo príspevok slúži

Možné úpravy, na ktoré môžu ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) požiadať o finančný príspevok od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, zahŕňajú adaptácie existujúceho zariadenia v byte, rodinnom dome alebo garáži. Medzi tieto úpravy patrí aj zlepšenie prístupu k výťahu a upravenie vstupu a prístupu do domu alebo garáže.

Dôležité je však poznamenať, že ministerstvo neuznáva žiadosti na financovanie výstavby nových objektov alebo inštalácií, ako sú kúpeľne, toalety, plynové, kanalizačné alebo vodovodné systémy či iné úpravy vyplývajúce z opotrebovania alebo prekročenia životnosti existujúceho zariadenia.

Kto má na príspevok nárok

Finančnú podporu môžu získať len ZŤP osoby, ktoré sú podľa lekárskeho posudku závislé od úprav v bývaní a majú trvalý pobyt v danom byte alebo dome, alebo vlastnia garáž. Rozhodnutie o priznaní príspevku vydáva príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Vzhľadom na príjmy žiadateľa, ktoré nesmú presiahnuť 5-násobok životného minima, sa nárok na príspevok môže obmedziť. Finančná pomoc bola v auguste minulého roka zvýšená, pričom na úpravu bytu alebo rodinného domu je dostupná suma až 13 277,58 eur a na úpravu garáže 1 659,70 eur. Tieto čiastky sa môžu čerpať počas sedemročného obdobia, avšak dohromady nesmú prekročiť maximálnu povolenú sumu.

Tento program poskytuje významnú podporu pre osoby s ŤZ. Umožňuje im prispôsobiť svoje bývanie ich individuálnym potrebám a zlepšiť tak kvalitu života.

invalidný vozík
zdroj: Unsplash/Steven HWG

Rezort práce má nový projekt pre nezamestnaných

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spúšťa projekt Národné stimuly pre zamestnanosť, ktorý má pomôcť dlhodobo nezamestnaným či hendikepovaným ľuďom uplatniť sa na pracovnom trhu. Projekt za vyše 300 miliónov eur bude financovaný z Európskeho sociálneho fondu (EFS).

„Dnes predstavujeme jeden veľký projekt za vyše 300 miliónov eur pod názvom Finančné stimuly pre zamestnanosť. Chceme urobiť doslova nálet na ľudí, ktorí sú buď dlhodobo nezamestnaní, nízko kvalifikovaní, hendikepovaní, alebo rizikové skupiny vo veku do 30 rokov a nad 50 rokov. Všetkých týchto ľudí sa budeme snažiť dostať do zamestnania,“ uviedol minister Tomáš.

Rezort práce v rámci projektu pripravil osem aktivít, ktoré plánuje spustiť počas apríla. Ministerstvo finančným príspevkom vo výške životného minima (269 eur) podporí mladých ľudí do 30 rokov s nižším vzdelaním, ktorých umiestni do zamestnania a po dobu od troch do šiestich mesiacov im bude poskytovať tento príspevok.

Zaviesť chcú aj motivačný príspevok. Rezort podľa Tomáša motivovať tých, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi, aby sa zamestnali. Ak sa takýto človek zamestná, štát mu popri plate ponúka aj motivačný príspevok.

V rámci projektu rezort práce plánuje prispievať zamestnávateľom i na mentora. Ten pomôže uchádzačovi zapracovať sa na pracovisku. Podporiť chcú finančných príspevkom aj tých, ktorí sa rozhodnú podnikať.

Zdroje: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá