Úspešná slovenská dizajnérka Betka vlastnoručne vyrába štýlové upcyklované tašky na pivo

  • Spoluzakladateľka Inštitútu pre rozvoj udržateľnej módy a majiteľka odevnej značky Bagbet - Alžbeta Irhová predstavuje nevšednú spoluprácu – s remeselným pivovarom Shenk
bajgg
Ľubo Baran
  • Spoluzakladateľka Inštitútu pre rozvoj udržateľnej módy a majiteľka odevnej značky Bagbet - Alžbeta Irhová predstavuje nevšednú spoluprácu – s remeselným pivovarom Shenk

Betka je študentkou muzikológie, aby sa však podľa jej slov príliš nenudila, šije, dizajnuje navrhuje a vymýšľa nevšedné módne kúsky. Fascinujú ma zaujímaví, kreatívni a odvážni ľudia, čo sa neboja veci robiť jedinečne. Mám rada pocit keď stojím pri vzniku niečoho veľkého, či už dizajnujem a šijem, vymýšľam nový projekt, alebo sledujem ako rastie avokádo,” hovorí Betka.

zdroj: Ľubo Baran

Príbeh Betkinej značky Bagbet sa začal rysovať pred dvoma rokmi, kedy zistila, že sa v jej šatníku nachádza veľké množstvo oblečenia, ktoré nenosí. Toto oblečenie jej bolo ľúto vyhodiť, rozhodla sa preto si jednotlivé kúsky postupne prerábať. Časom sa do výroby pustila naplno.

Vnáša ekológiu do každodenného života

Hlavnou filozofiou značky Bagbet je neplytvať. Betka sa zameriava na dizajnové spracovanie textilného odpadu. Nechcenému oblečeniu dáva druhú šancu a týmto predlžuje jeho životnosť. Spracováva aj zbytkové materiály z textilnej výroby, pretože nechce, aby sa kvalitné materiály vyhadzovali do koša. Prednosť dáva kvalitným materiálom, ako je bavlna, ľan či satén. Aktívne sa venuje aj problematike v oblasti pomalej módy.

zdroj: Ľubo Baran

Betka je taktiež jednou zo zakladateliek Inštitútu pre rozvoj udržateľnej módy, ktorý pravidelne organizuje SWAP-y oblečenia. Tie fungujú tak, že každý môže priniesť oblečenie, ktoré nenosí a na oplátku si môže zo spoločného obehu zobrať neobmedzené množstvo oblečenia, ktoré sa mu zapáči. Takisto organizujú rôzne prednášky, diskusie alebo workshopy.

Pivo v spojení s udržateľnou módou

Slo­ven­sko je kra­ji­nou ino­va­tív­nych, ši­kov­ných a pra­co­vi­tých ľudí. Ale ta­kisto je plné aj fa­nú­ši­kov piva, vy­rá­ba­nia al­ko­holu a aj vína. Často všetci v podniku sta­víme na za­hra­ničné značky al­ko­holu, alebo as­poň na známe české a slo­ven­ské značky. No množ­stvo, najmä mla­dých ľudí sa vra­cia k sta­rým slo­ven­ským piv­ným re­cep­tom a spô­so­bom. Na Slo­ven­sku máme pri­bližne 40 ma­lých pi­vo­va­rov, o kto­rých väč­šina ľudí vie málo, alebo vô­bec nič.

zdroj: Ľubo Baran

Skvelý príkladom poctivého remeselného pivovaru je aj pivovar Shenk, ktorý bol za­lo­žený v bra­ti­slav­skej Sta­rej trž­nici. Ma­ji­te­lia ve­ria v pivo ako v pravý ne­fal­šo­vaný pro­dukt v jeho naj­pri­ro­dze­nej­šej a naj­zdrav­šej forme – čerstvé, ne­fil­tro­vané a ne­pas­te­ri­zo­vané. Va­re­nie piva je pre nich dob­ro­družná cesta, na kto­rej ob­ja­vujú roz­ma­nité chute, vôňe, farby a hlavne za­ží­vajú veľa srandy.

zdroj: Ľubo Baran

Nie je to však len o pive. Najnovšie pivovar Shenk ohlásil spoluprácu s eko značkou Bagbet. Z vriec, v ktorých im dodávajú slad, Betka vyrába tašky na pivo. Ide o štýlový six pack, ktorý si môžeš pohodlne odniesť aj na bicykli.

zdroj: Ľubo Baran

„Vytvorili sme multifunkčnú tašku, v ktorej si môžeš odniesť bez problémov šesť pív pokojne aj na svojom bicykli. Nosič sme poriadne otestovali a vydržali aj tie najväčšie výtlky. Veľmi sa tešíme z tejto spolupráce. Six packoy si môžeš zakúpiť vo Výčape U Ernőho, alebo objednať na bagbet.sk,” dodáva Betka.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech