Už každé tretie európske dieťa je obézne. Slovenské školy to chcú zmeniť, prichádza špeciálny predmet

  • Viem, čo zjem ukáže piatakom, ako správne pristupovať k strave a aké sú riziká fast-foodov
  • Materiály budú školám poskytnuté zdarma
obezita (1)
Viem, čo zjem/TASR/AP Photo/Fernando Vergara
  • Viem, čo zjem ukáže piatakom, ako správne pristupovať k strave a aké sú riziká fast-foodov
  • Materiály budú školám poskytnuté zdarma

Základné školy môžu v školskom roku 2020/2021 zaradiť do  vyučovania voliteľný predmet zameraný na osvojenie si základných pravidiel zdravého a vyváženého stravovania detí. Volať sa bude Viem, čo zjem a deti bez rozdielu spoločenského či sociálneho statusu budú učené, ako sa správne, zdravo a vyvážene stravovať. 

Dôsledkom nevhodnej a zanedbanej výživy je detská obezita, ktorá dosahuje v Európskej únii vysoké percento a postihuje v priemere každé tretie európske dieťa.

30 hodín zdravej výživy

K voliteľnému predmetu Viem, čo zjem pre piate ročníky zverejnil Štátny pedagogický ústav vzdelávací štandard. Učebné materiály v rozsahu 30 vyučovacích hodín boli vytvorené komplexne pre potreby pedagógov a žiakov.  

Všetky sú školám k dispozícii zdarma.

Nutrične vyvážená strava predstavuje pre deti významnú kapitolu nielen v detstve a počas dospievania, ale častokrát je aj základom ich stravovania v dospelosti. Zvyšujúci sa trend konzumácie sladených nápojov a vysoko kalorických jedál je jasným signálom, aké dôležité je deti v tejto téme vzdelávať.

jedlo
zdroj: Unsplash/Dan Gold

Voliteľný predmet s unikátnym vzdelávacím obsahom si môžu piate ročníky základných škôl zaradiť do rámcového učebného plánu prostredníctvom disponibilných hodín. Vzdelávací štandard a metodické materiály k predmetu boli vytvorené v súčinnosti so Štátnym pedagogickým ústavom SR.

Učebné materiály sú školám k dispozícii zdarma a v rozsahu 30 vyučovacích hodín boli pre pedagógov vytvorené komplexne na celý školský rok. 

Aj o rizikách nevhodného stravovania

Predmet pozostáva zo šiestich tematických celkov, vďaka ktorým sa žiaci oboznámia s témami, ako je vyvážená strava, pitný režim, ovocie a zelenina, riziká nevhodného stravovania, energia či hygiena potravín.

Ku každej vyučovacej hodine je pre pedagóga vypracovaný metodický list s rôznorodými aktivitami na hodinu, prezentácia a pracovný list pre žiakov. Obsah voliteľného predmetu dopĺňajú interaktívne materiály v digitalizovanej podobe.

Na september si dovolenku neplánuj. Na červený zoznam pribudnú najobľúbenejšie destinácie

Voliteľný predmet prináša do škôl projekt s rovnakým názvom „Viem, čo zjem“, ktorý od roku 2017 prebieha na stovkách základných škôl po celom Slovensku. Je realizovaný v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR a je tiež súčasťou Národného programu podpory zdravia.

Vzdelávací štandard a ukážka materiálov sú zverejnené na Metodickom portáli Štátneho pedagogického ústavu SR.

Školy, ktoré chcú zaradiť voliteľný predmet Viem, čo zjem do svojich učebných osnov, musia sa zaregistrovať na špeciálnom webe.

Zdroje: what-europe-does-for-me.eu, viemcozjem.sk, TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech