V bratislavských lesoch sa nebude musieť toľko ťažiť. Lesy SR však vyžadujú kompenzáciu

  • Obyvatelia Bratislavy a jej okolia už roky žiadajú zníženie ťažby v bratislavských lesoch
  • Ich správca - LESY SR, je ochotný na zníženie výrubov pristúpiť
  • Žiadajú však finančnú kompenzáciu
kobyla
TASR, pexels.com
  • Obyvatelia Bratislavy a jej okolia už roky žiadajú zníženie ťažby v bratislavských lesoch
  • Ich správca - LESY SR, je ochotný na zníženie výrubov pristúpiť
  • Žiadajú však finančnú kompenzáciu

Odborníci z Technickej univerzity vo Zvolene vypracovali štúdiu posilnenia rekreačných funkcií lesov v okolí Bratislavy, ktorú nájdeš v úplnom znení tu.

Jej záver potvrdil presne to, čo tvrdí iniciatíva Naše Karpaty už niekoľko rokov. Štúdia jasne hovorí, že Plán starostlivosti o les, na ktorý sa LESY SR pri výruboch vždy odvolávali, vyvoláva konflikty a neleží v zóne prípustných riešení. Z pohľadu rekreácie je teda nevhodný a sú nutné zmeny.

O to viac nie len ochranárov šokuje prístup štátneho podniku LESY SR a ministerky Matečnej, ktorý šetrný prístup k našim lesom podmieňujú extra platbami od Bratislavčanov. V čase, kedy LESY SR platia 1.6 milióna eur reklamným agentúram (kampaň Lesy sme my) a míňajú peniaze za zbytočné letecké postreky dubových lesov, prekvapujúco žiadajú od bratislavskej samosprávy peniaze na rekreačné využitie lesov, ktoré však spravuje štát.

„Je to otázka na nich, koľko sú ochotné za rekreačnú a ostatnú funkciu lesa zaplatiť,” odkazuje ministerka samospráve.


Lesy SR nevlastnia ani meter štvorcový lesa, sú správcami na štátnych pozemkoch, kde vlastníkmi lesov sú všetci občania Slovenska. Ak správca požaduje od vlastníka odplatu, za niečo čo nevytvára, je to zlodejstvo a vydieranie. Ak správca diktuje vlastníkovi, čo môže a nesmie očakávať od svojho majetku, a celý majetok následne využíva len v primárny prospech správcu, je to scestné a drzé,” vyjadril sa ochranár Milan Ďurica.

Spomínaná analýza Technickej univerzity vo Zvolene navrhuje a posudzuje 7 spôsobov hospodárenia, od najjemnejších (vylúčenie ťažby a bezzásahový režim) až po takzvané bežné hospodárenie. V rámci analýzy boli tiež posúdené spôsoby hospodárenia s orientáciou na ochranu pôdy a spôsob hospodárenia na ochranu vody. Súčasťou modelu je aj vyčíslenie finančných nákladov každej z alternatív.

„Univerzita dostala zložitú úlohu. Objektívne a komplexne vypracovala štúdiu s prvkami ekonomickej citlivosti. Ponúka alternatívy pre vyvážené využívanie ekosystémových služieb lesov. Je to spôsob ako postupovať v dnešnej modernej dobe. Som presvedčený, že odborníci z TUZVO vypracovali štúdiu, ktorá zodpovedá medzinárodným kritériám,“ uviedol rektor TUZVO profesor Rudolf Kropil.

Odborníci napríklad simulovali rast rozličných typov porastov pri uplatnení rôznych manažmentových systémov pomocou rastového simulátora Sibyla.

Rastový simulátor dokáže vierohodne napodobniť 3D štruktúru ľubovoľného typu lesa v stredoeurópskych podmienkach. Ide o veľmi flexibilný modelovací nástroj, ktorý je schopný realisticky popísať vzťahy medzi stromami, dokáže modelovať ich rast a pri zohľadnení konkrétnych pôdnych a klimatických podmienok.

„Slúži na namodelovanie dopadov akéhokoľvek úmyselného manažmentu pre akýkoľvek typ a hustotu lesa. Simulátor navyše poskytuje široké spektrum výstupných informácií – ohodnotená je produkcia, ekonomika, ekologická stabilita, ako aj biodiverzita lesa,” dopĺňajú odborníci z TUZVO.

zdroj: lesy.sk, tuzvo.sk, bratislavskenoviny.sk,drevari.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech