V San Fran­ciscu sa začali príp­ravy na kon­fe­ren­ciu iPhonu 7

Daška Vanková, thinkapple.sk / 5. septembra 2016 / Tools a produktivita

Veľké jablko už svieti na divadle Billa Gra­hama v San Fran­ciscu. Veď práve tu sa budú v stredu, 7. sep­tem­bra, diať veľké veci. Bude sa tu konať kon­fe­ren­cia, na kto­rej bude pred­sta­vený dlho oča­ká­vaný iPhone 7 a 7 Plus, Apple Watch 2 a možno aj nejaké iné prek­va­pe­nia.

Zdroj: 9to5mac.com

Na budove vejú typické čierne vlajky s bie­lym logom Apple, okná pri hlav­nom vchode sú oble­pené pozván­kami na kon­fe­ren­ciu. Na pozván­kach sú akoby svetlá, ktoré môžu sym­bo­li­zo­vať nový duálny foto­apa­rát. A ani tento rok nad vcho­dom nechýba nápis “Spe­cial event”.

Zdroj: 9to5mac.com
Zdroj: 9to5mac.com

Kon­fe­ren­cia sa začína v stredu o 10. 00 h, to je u nás o 19. 00 h. Určite sle­duj našu stránku, novinky budeme prie­bežne spra­co­vá­vať.

thinkApple_banner

zdroj: thinkapple.sk, zdroj foto­gra­fií: 9to5mac.com

Pridať komentár (0)