V tejto firme na Slovensku ťa nikto nebude diskriminovať kvôli pohlaviu, veku či názoru. Má aj ambasádorku rovnosti

  • Po mnohých kladných krokoch spoločnosti Lidl prichádza ďalšie, prekvapivé vylepšenie
  • Novovzniknutá pozícia ambasádora pre diverzitu dozrie na transparentnosť HR procesu a rovnosť medzi zamestnancami
Lidl Slovensko
Facebook/Lidl Slovensko
  • Po mnohých kladných krokoch spoločnosti Lidl prichádza ďalšie, prekvapivé vylepšenie
  • Novovzniknutá pozícia ambasádora pre diverzitu dozrie na transparentnosť HR procesu a rovnosť medzi zamestnancami

 Spoločnosť Lidl sa rozhodla kráčať cestou transparentného zamestnávateľa, ktorý odmieta predsudky a diskrimináciu akéhokoľvek charakteru. Dlhodobo sa venuje tiež témam spoločenskej zodpovednosti a uvedomuje si význam formovania štandardov pracovného trhu.

Po novom nájdeš v reťazci pozíciu ambasádora diverzity. Historicky prvou ambasádorkou pre danú problematiku v retaili sa stala Zuzana Baloghová, vedúca úseku People Processes. Jej cieľom bude aj revízia firemných procesov spoločnosti Lidl z hľadiska diverzity a inklúzie, silná interná a externá komunikácia týchto tém a ich implementácia. Ďalším dôležitým krokom bude aj vytvorenie systému vzdelávania v tejto oblasti do už existujúcich tréningov pre manažérov a zamestnancov.

„V prvom rade je to pre mňa veľká česť a zároveň zodpovednosť. Som odhodlaná venovať sa tejto téme naozaj naplno, aby každý v Lidli i mimo neho si mohol byť istý, že diverzita a inklúzia nie sú u nás len prázdne slová. Mojim cieľom je, aby sa táto téma prenášala do každodenného života nás všetkých. Chcem, aby sa všetci cítili dobre a mali vhodné pracovné prostredie. Mojou víziou je diverzita ako súčasťou nášho DNA,“ konštatuje čerstvá ambasádorka pre diverzitu, Zuzana Balogová.

Lidl nadhodil latku vysoko. Láka ľudí po celom Slovensku na plat viac ako 1 700 eur a služobné auto

Na rase, veku, vierovyznaní a pohlaví nezáleží

Vytvárať a udržiavať inkluzívne pracovné prostredie pre svojich zamestnancov bez ohľadu na vek, pohlavie, etnicitu, náboženstvo, sexuálnu orientáciu či zdravotné znevýhodnenie považuje množstvo zamestnávateľov za kľúčové. Pomáhajú tak nielen eliminovať riziko diskriminácie, ale aj budovať pozitívny obraz organizácie. Verejná diskusia na tému diverzity však nie je dostatočná a ešte stále existujú firmy, ktoré pri pracovnom pohovore dajú na predsudky.

Ženy na Slovensku zarábajú o pätinu menej ako muži, náskok mužov sa zmenšuje, ale pomalým tempom (Štatistický úrad SR, 2019). Až 35 % slovenskej populácie uvádza, že mať za kolegu geja, lesbu alebo bisexuála pre nich predstavuje problém (Eurobarometer, 2019), informuje tlačová správa.

Je magnézium prírodný zázrak alebo len hoax? Týchto 10 účinkov má voči stresu a zlej kondícii

Problém spolupracovať s Rómom má 30 % obyvateliek a obyvateľov Slovenska (Eurobarometer, 2019). Na Slovensku žije približne 153 000 ľudí so zdravotným znevýhodnením v produktívnom veku, ktorí sú mimo trhu práce a potenciálne by mohli pracovať (Profesia/sosrdcom.sk).

„Lidl to myslí s podporou diverzity a inklúzie v pracovnom prostredí a vo firemnej kultúre naozaj vážne a zodpovedne. Sme presvedčení, že vytvárať takéto podmienky je nielen našim záväzkom, ale aj výsadou TOP zamestnávateľa. Aj preto sme sa rozhodli, že predstavíme kolegom i odborníkom historicky prvú ambasádorku pre diverzitu v slovenskom retaile. Jej úlohou bude formovať stratégiu v tejto oblasti, viesť dialóg so stakeholdermi, otvárať nové témy na pôde topmanažmentu spoločnosti a realizovať hĺbkový interný audit,“ dodáva ku téme diverzity generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika Matúš Gála.

diverzita v HR
zdroj: Lidl/TS
  

Diverzita robí svet pestrejším

Odhoďme vlastné predsudky a dohady bokom. Snaha o nastavenie správnych pracovných podmienok a vhodného pracovného prostredia sa postupne dostáva na prvé priečky dôležitosti. Rovnosť príležitostí na Slovensku firmy však nepovažujú ako výhradný ukazovateľ, ktorý by pozitívne vplýval na ekonomické výsledky.

Vnímajú však príležitosť prilákať viac talentov, urobiť si dobré meno na trhu a ukázať, že sú otvorení tejto téme venovať pozornosť a pripravení aplikovať myšlienky rovností v rámci svojho biznisu, čím sa snažia o dosiahnutie diverzity a inklúzie vo svojej firemnej politike.

Podľa prieskumu z roku 2020, ktorý realizoval portál Profesia.sk, niektoré pracovné pozície sú v oblasti maloobchodu feminizované. Pri administratívnych pozíciách – rovnako tak pri pozíciách v nižšom a strednom manažmente je rozdiel vo výške mzdy minimálny. V top manažmente majú však najsilnejšie zastúpenie muži – tvoria až 76 %.

Diverzita v oblasti pohlavia a veku sa však vyvíja vo viacerých faktoroch. Ženy a muži v maloobchode, ktorí dosiahli vek 54 rokov, nepociťujú rozdiel v platoch. Naopak, dramatický rozdiel pociťujú zamestnanci vo vekovej kategórii 35 – 44 rokov. „Zatiaľ, čo sa žena vracia do pracovného pomeru po kariérnej prestávke, akou môže byť napríklad materská dovolenka, jej cena na trhu je nižšia ako cena muža, ktorý sa aktuálne nachádza vo veku kariérneho vrcholu,“ hovorí Martin Menšík z Profesia.sk a k téme dodáva:

„Dôvodom rozdielov platov môže byť aj skutočnosť, že ženy očakávajú až o 200€ nižší plat, aký si v rámci pohovoru môžu žiadať. Práve tento fakt sa ukazuje ako reálny problém, prečo na Slovensku muži zarábajú viac ako ženy.“

Rovnosť platov medzi mužmi a ženami je jednou z pálčivých tém už niekoľko rokov. Lidl ako zamestnávateľ v tomto smere dosahuje výborné výsledky. Ľudia na rovnakých pozíciách majú rozdiel v platoch 0 %, bez ohľadu na pohlavie. Pre porovnanie priemer Slovenska je 20,2 % a priemer EÚ je 14,8 %.

V prístupe medzi pohlaviami dosahuje obchodný reťazec jedny z najlepších výsledkov aj pri ďalších ukazovateľoch. Dobrým príkladom sú vedúce pozície, kde je jeden z najväčších rozdielov v pomere zastúpenia mužov a žien. Do roku 2020 sa najväčšiemu diskontu na Slovensku ako jednému z mála podarilo dosiahnuť vyrovnaný pomer pohlaví na vedúcich pozíciách.

Zdroj: LIDL TS

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK