Vallo stopol výstavbu v Petržalke, developer chcel stavať na ploche MHD

  • Bývalé vedenie mesta minulý rok schválilo výstavbu polyfunkčného objektu Pri dunajských ramenách
  • Matúš Vallo povolenie zrušil, kvôli hrubému porušeniu Územného plánu Bratislavy
Wikimedia (Pavol Frešo), Wiikemiedia (Marc Ryckaert)
Wikimedia (Pavol Frešo), Wiikemiedia (Marc Ryckaert)
  • Bývalé vedenie mesta minulý rok schválilo výstavbu polyfunkčného objektu Pri dunajských ramenách
  • Matúš Vallo povolenie zrušil, kvôli hrubému porušeniu Územného plánu Bratislavy

Minuý rok prišiel na bratislavský magistrát návrh na výstavbu nového polyfunkčného domu na Betliarskej ulici v Petržalke. Podľa informácií portálu Trend za ním stála developerská spoločnosť DP Real.

Stavba mala mať 6 podlaží, z toho jedno podzemné slúžiace ako garáž. Na pozemku mali tiež pribudnúť vonkajšie parkovacie miesta a na prvom nadzemnom podlaží sa mali nachádzať nebytové priestory v podobe recepcie. Ostatné podlažia boli vyhradené pre byty a apartmány. Obyvatelia mali mať k dispozícii detské ihrisko aj oddychovú zónu.

Tento návrh v auguste bývalé vedenie mesta na čele s ex primátorom Ivom Nesrovnalom schválilo, aj napriek tomu, že sa v zámere nachádzali hrubé pochybenia zo strany žiadateľa, ktorý, ako sa vyjadril hovorca mesta Bratislava Peter Bubla pre Staritup, predložil hlavnému mestu nekorektnú dokumentáciu stavby.

V januári 2019 prišla na magistrát žiadosť Mestskej časti Bratislava – Petržalka, aby platnosť vydaného záväzného stanoviska hlavného mesta potvrdil. Mestskej časti sa totiž nepozdávali nesprávne vyznačené hranice funkčných plôch objektu. Hranice dokonca zasahovali do mestskej hromadnej dopravy, čo je v priamom rozpore s Územným plánom hlavného mesta.

zdroj: Petržalka Bratislava (Jonik)

„Nakoľko došlo k podstatnej zmene skutkových okolností, z ktorých hlavné mesto vychádzalo pri posudzovaní investičného zámeru, a v takom prípade podľa stavebného zákona nie je dotknutý orgán viazaný obsahom svojho predchádzajúceho záväzného stanoviska, hlavné mesto zrušilo uvedené vydané súhlasné záväzné stanovisko hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy k investičnej činnosti z mája 2018 a  v plnej miere ho nahradilo nesúhlasným záväzným stanoviskom,“ vyjadril sa Bubla.

Súčasný primátor Matúš Vallo sa teda rozhodol zrušiť povolenie bývalého vedenia a svoje stanovisko považuje magistrát za definitívne. V prípade, že chce developer postupovať ďalej, chybne vymedzené hranice musí opraviť a predložiť nový zámer, ktorý mesto opätovne posúdi.

Zdroj: Trend

Najnovšie videá

Trendové videá