Ved­ci vytvo­ri­li vírus, kto­rý môže vyhla­diť ľud­stvo

Lukáš Timko / 19. septembra 2015 / Business

Tí star­ší si mož­no ešte pamä­ta­jú tri­ler „Smr­tia­ca epi­dé­mia“ s Dus­ti­nom Hoff­ma­nom a tí mlad­ší zas sci-fi tri­ler „Sve­to­vá voj­na Z“ s Bra­dom Pit­tom, oba tie­to fil­my majú jed­né­ho spo­loč­né­ho meno­va­te­ľa a to smr­tia­ci vírus, kto­rý mal cel­kom dob­rý poten­ciál na vyhla­de­nie ľud­stva.

 

Profesorovi z univerzity Wisconsin-Madison – ignorujúc všetky filmové trilery o vírusoch – sa podarilo genetickou manipuláciou vytvoriť z H1N1 kmeň chrípky, ktorý dokáže odolať našim neutralizačným protilátkam a tak „ujsť“ z ľudského tela a nepozorovateľne sa rozšíriť medzi ľudí. Profesor Yoshihiro Kawaoka tvrdí, že štúdiom tohto vírusu on a jeho spolupracovníci boli schopní lepšie pochopiť vývoj vírusov v prírode. Samozrejme, ako to býva vo väčšine trilerov dobrým zvykom, celý výskum robil Kawaoka v laboratóriu s nízkou úrovňou biozabezpečenia.

 

 

Niektorí si možno spomínajú na H1N1, vírus, ktorý preniesol tragédiu z filmového plátna do skutočného života. Tento druh chrípky pred pár rokmi podľa odhadov zabil viac ako 500 000 ľudí a spôsobil vlnu obrovskej paniky na celej zemeguli. Väčšina ľudí si však vybudovala imunitu voči tomuto vírusu a tak už v súčasnosti pre nás nepredstavuje hrozbu. Počas výskumu Kawaoka vrátil H1N1 späť do jeho pred-pandemickej verzie, čím chcel lepšie pochopiť jeho vývin a najmä to, ako stal pandemickým. Ako teória to znie dobre a môže to priniesť cenné informácie, ale len druhá úroveň biozabezpečenia pri takomto víruse si vyslovene žiada katastrofu. Pre porovnanie, laboratória, ktoré pracujú s vírusmi ako je napríklad ebola, majú maximálne biozabezpečenie úrovne štyri.

 

Univerzita vo Wisconsine tvrdí, že nie je možné, aby sa vírus dostal von a následne sa rozšíril medzi ľudí. Hoci Kawaoka pripustil, že riziko existuje pri akomkoľvek výskume tohto druhu, zdôraznil, že jeho profesionálny tím vedcov myslel na všetky hrozby. Slová, ktoré očakávate od filmovej postavy tesne predtým, ako dôjde ku katastrofickej nákaze. Našťastie, výskum profesora Kawaoku je už ukončený a svoje výsledky pripravuje na prezentáciu pre vedeckú verejnosť a tak nateraz sme všetci v bezpečí a epidémia spôsobená smrtiacim vírusom nám nehrozí.  

 

Pridať komentár (0)