VIDEO: Depresiu zlepší vitamín, ktorý máš doma, pri rakovine zas pomôže jednoduchá činnosť

play icon

Ukázalo sa, že vplyv na naše zdravie a ochorenia majú nielen činnosti, ktoré denne vykonávame, ale aj vitamíny a doplnky výživy, ktoré máme doma.

Vedci z univerzity v Tel Avive zistili, že pred rakovinou sa do značnej miery môžeš ochrániť pravidelným behom alebo iným aeróbnym cvičením. Ako tvrdia výskumníci, tieto aktivity dokážu znížiť u ľudí pravdepodobnosť niektorých druhov rakoviny až o 72 %.

Táto teória sa zakladá na skutočnosti, že aeróbne cvičenie podporuje niektoré orgány
v ľudskom tele počas zachytávania cukrov.

„Fyzická aktivita vytvára nepriateľské prostredie pre nádory tým, že kvôli nej má rakovina problém získať glukózu. V tejto štúdii sme poukázali na to, že beh a iné aeróbne aktivity chránia telo pred metastatickou aktivitou, a zistili sme, aký mechanizmus tento fenomén spôsobuje.” Uviedla autorka štúdie profesorka Carmit Levyová z oddelenia ľudskej genetiky a biochémie Tel Avivskej univerzity.

Ďalšia nová štúdia ukázala, že na to, aby ľudské telo fungovalo fyzicky aj psychicky dobre, potrebuje správne množstvo vitamínu D. Podľa metaanalýzy predošlých výskumov dokáže užívanie vitamínu D zmierniť symptómy depresie u ľudí, ktorým bolo ochorenie diagnostikované lekármi. Ako informuje portál Science Alert, okrem kontroly hladín vápnika a fosfátu v tele sa predpokladá, že vitamín D pomáha regulovať rôzne funkcie v centrálnom nervovom systéme.

Do metaanalýzy bolo zapojených 53 235 účastníkov štúdie zo 41 štúdií. Nešlo iba o ľudí, ktorí trpia depresiami, zúčastnili sa tiež osoby bez depresií. Zapojeným do štúdie bol podávaný vitamín D, no iní dostávali placebo. V prípade účastníkov s depresiou sa ukázalo, že vitamín D je pri zmierňovaní symptómov depresie účinnejší ako placebo. U účastníkov bez depresie to však bolo placebo, ktoré malo o niečo väčší vplyv na symptómy ochorenia.

Tuomas Mikolu, hlavný autor štúdie a doktorand na University of Eastern Finland, hovorí:
„Naše výsledky naznačujú, že suplementácia vitamínu D má priaznivé účinky u jedincov
s veľkou depresívnou poruchou, ako aj u jedincov s miernejšími, klinicky významnými symptómami depresie.“

Viac sa dozvieš v článku alebo vo videu.