Video­Ví­ken­dov­ka s moto­ris­tic­kým nády­chom

Richard Bednár / 8. júna 2014 / Lifehacking

Do toh­to týž­dňo­vej video­ví­ken­dov­ky som sa roz­ho­dol zara­diť dve moto­ris­tic­ké ino­vá­cie, kto­ré si jed­no­du­cho zami­lu­je­te, a apli­ká­ciu na komu­ni­ká­ciu zákaz­ní­kov s top mana­žér­mi. Nako­niec si môže­te pozrieť krát­ke video o kam­pa­ni, kto­rá chce zame­dziť inter­ne­to­vej kon­tro­le.

 

Toyota FV2

Toyota predstavila koncept vozidla budúcnosti, ktoré má asistenta riadenia, intuitívnosť a nádherný dizajn. Veď posúďte sami. 

 

RYNO Motors

Ak máte radi novinky, táto polo-motorka bude dostupná už o pár mesiacov. Predbežná cena bude niečo cez 5000 amerických dolárov.

 

Alert the boss

Každý dobrý šéf chce byť informovaný o tom, čo si zákazníci myslia o jeho produktoch alebo službách. Avšak, kým sa informácia dostane od predavača cez celú organizačnú štruktúru až hore, je už skreslená a pozmenená. Aplikácia Alert the boss tento problém hravo rieši.

 

Reset the Net

Ak si aj vy myslíte, že je na čase zastaviť kontrolu internetu, môžete sa pridať k nasledovnej iniciatíve.

foto: cdr.cz

Pridať komentár (0)