Vieme dátum pred­sta­ve­nia nového Sam­sungu Galaxy S6

Lukáš Gašparík jr. / 3. február 2015 / Business

Sam­sung konečne odha­lil dátum pred­sta­ve­nia svo­jej novej vla­ko­vej lode, kto­rou chce opäť ohro­ziť pozí­ciu iPhonu 6 na trhu.

1. marca 2015 chce Sam­sung na pre­zen­tá­cií „Galaxy Unpac­ked 2015“ v Bar­ce­lone odha­liť nový Sam­sung Galaxy S6. Čo sa týka tech­nic­kých para­met­rov novej vla­ko­vej lode, tie nie sú presne známe. Podľa špe­ku­lá­cií by však mal byť vyba­vený 5,5-palcovým disp­le­jom Super AMO­LED, 8 jad­ro­vým pro­ce­so­rom Exy­nos 7420, 3GB RAM a nebude chý­bať ani foto­apa­rát s 20-timi mega­pi­xelmi. Jed­ným z veľ­kých otáz­ni­kov je však aj mate­riál nového Sam­sungu, stále sa špe­ku­luje o tom, či bude rám z plastu, alebo bude kovový.

Známe sú dokonca už aj ceny nového Sam­sungu. Pre­dá­vať sa bude v troch pamä­ťo­vých kapa­ci­tách 32, 64 a 128 GB a v šty­roch fareb­ných kom­bi­ná­ciách: tma­vo­modrá, mod­ro­ze­lená, zlatá a biela. Čo sa týka cien, tak tie by mali byť nasle­dovné: 749, 849 a 949 Eur.

Na fotke je však vidieť smartp­hone so zakri­ve­ným disp­le­jom, čo by mohlo zna­me­nať prí­chod novinky Sam­sung Galaxy S Edge. Nechajme sa prek­va­piť, čo všetko ukáže Sam­sung svetu na „Galaxy Unpac­ked 2015“.

zdroj: gsmarena.com

Pridať komentár (0)