Villanders: Nádherná obnova priestoru v srdci prírody

  • Ďaľšie výborné dielo mladého slovenského architekta profesionálne pôsobiaceho v oblasti Južného Tirolska.
architekt-pavol-mikolajcak-felderhof_villanders5
Oskar Da Riz
  • Ďaľšie výborné dielo mladého slovenského architekta profesionálne pôsobiaceho v oblasti Južného Tirolska.

Dialóg medzi starým a novým. Harmonický rozvoj sa dá dosiahnuť nie iba kopírovaním a opakovaním pôvodných vzorov, používaním starých materiálov a postupov – ale aj nezávislou a odvážnou autorskou výpoveďou. Podmienkou je, že architekt „musí vedieť“.  Dobré dielo vyžaduje poctivý návrh, vyhotovenie, domyslenie celku i detailov a takisto „materiálovú vernosť a poctivosť“. Moderné riešenia a materiály neobmedzujú autorov v možnostiach stavať ohľaduplne k okolitému prostrediu.

Práve naopak. Umožňujú omnoho viac. Použiť práve také nástroje, technológie a materiály, ktoré sú pre dané miesto a zámer najvhodnejšie. Výsledkom môže byť z hľadiska úžitkových hodnôt, komfortu, minimalizácie energetických nárokov, životnosti… taký výsledok, ktorý v minulosti nebolo možné dosiahnuť. Vždy je však najdôležitejšia schopnosť tvorcov urobiť vyvážené riešenie, kde nie je zanedbaná žiadna jeho stránka. Takým je podľa nášho názoru aj prezentované dielo. Moderné, odvážne a zároveň kontextuálne a striedme. Veľké vovnútri a na druhej strane uložené v krajine tak, že vidíme iba jednoduché horizontálne línie časti fasád na pozadí prírodného svahu.

Mladý investor, ktorý kúpil statok bol už zo začiatku nadšený prírodou údolia Eisack. Na pozemku stáli dva objekty s takmer zhodným pôdorysom. Ide o architektúru typickú pre svahovitú oblasť v okolí Villanders. Jedna z budov slúžila ako obytná, zatiaľ čo konštrukčne jednoduchšia a o niečo menšia stavba bola využívaná ako stajňa. V čase kúpy boli oba objekty v dobrom technickom stave a takmer bez zásahov do pôvodnej architektúry. Na oboch stavbách dokonca ostala zachovaná aj pôvodná strešná skladba. Drevená konštrukcia šindľovej strechy zaťažená kameňmi na dome a pôvodná strmá slamená strecha na hospodárskom objekte. V oboch prípadoch ide o unikátne prvky, ktoré sú autentickým dobovým dokladom.

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Skôr ako sa majiteľ rozhodol pre komplexnú rekonštrukciu areálu, nasťahoval sa do pôvodného domu. Po dvoch rokoch prišiel za architektom s požiadavkou na rozšírenie zázemia a obytnej plochy objektu. Investor súčasne trval na zachovaní pôvodnej podoby domu a takisto na zachovaní vzhľadu a funkcie stajne.

„Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk.“

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Novotvar tu však predsa našiel svoje miesto. Úlohou architekta bolo nájsť koncept, ktorý by zahŕňal požiadavky na fungovanie a prevádzku domu bez výrazných zásahov do pôvodných objektov. Stavba tretieho nadzemného objektu preto nepripadala do úvahy. Nová betónová prístavba, ktorá ktorá priamo rozširuje dennú časť domu je preto zarezaná do západne orientovaného  svahu a nenarušuje pôvodnú hmotovú kompozíciu. Topografia terénu a tvar pozemku umožnili umiestniť nové obytné priestory čiastočne pod zem.

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Ostro rezané tvary nového objektu sú viditeľné najmä pri pohľade z príjazdovej komunikácie. Na prvý pohľad zaujme rozsiahle panoramatické presklenie orientované na juh, ktoré umožňuje nerušené výhľady z obytnej časti smerom do údolia. Z opačnej strany je pozdĺžna hmota orientovaná v smere východ západ takmer úplne skrytá v trávnatom svahu. Jediným viditeľným prvkom sú svetlíky, ktoré vedú svetlo do hĺbky dispozície.

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Prístavba s veľkou svetlou výškou, otvorenou dispozíciou a výhľadmi kontrastuje s uzavretou štruktúrou historickej stavby. Zmena prostredia a možnosť presunu z intímnych miestností do otvoreného, takmer galerijného priestoru je jedným z najväčších benefitov návrhu.

Foto: Oskar Da Riz

V interiéri prístavby prevláda najmä pohľadový betón, ktorý necháva vyniknúť geometriu stavby. Betón dopĺňajú drevené vstavané nábytky.

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Spojovacím prvkom medzi starým a novým sa stalo schodisko. Vertikálna komunikácia prepojuje garáž a obytný priestor a slúži takisto ako prechod medzi pôvodným domom a prístavbou. Toto miesto sa stalo križovatkou materiálov a prevádzky. Všetky materiály sú tu odhalené a  jasne odlíšené. Prírodný kameň sa stretáva s pohľadovým betónom, drevom a kovom.

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Foto: Oskar Da Riz

Rozšírenie hospodárstva vo Villanders je príkladom citlivého rozšírenia historickej stavby utilitárnym a kvalitným architektonickým prvkom bez narušenia kontextu a architektúry pôvodných objektov. Nová prístavba sa stáva funkčným a atraktívnym prvkom.

Podklady: Pavol Mikolajčák, zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech