Vojakom a policajtom sa zvýšia výsluhové dôchodky o 60 centov za každý odslúžený rok

  • Po zvyšovaní platov sa slovenskí vojaci zrejme dočkajú aj navyšovania výsluhových dôchodkov
  • Napríklad za odslúžených 15 rokov v službe si prilepšia o 9 eur
tasr
TASR
  • Po zvyšovaní platov sa slovenskí vojaci zrejme dočkajú aj navyšovania výsluhových dôchodkov
  • Napríklad za odslúžených 15 rokov v službe si prilepšia o 9 eur

Vláda schválila návrh novely zákona, ktorej  zámerom je v rokoch 2019 až 2021 zmeniť mechanizmus zvyšovania dávok výsluhového, invalidného, vdovského, vdoveckého a sirotského výsluhového dôchodku.

Výsluhový dôchodok sa má po novom zvyšovať pevnou sumou. Táto suma sa bude počítať ako podiel dvoch percent z priemernej sumy starobného dôchodku vykázanej Sociálnou poisťovňou k 30. júnu v predchádzajúcom roku vyplácania a čísla 15. Nakoľko až po 15-tich rokov v služobnom pomere má zamestnanec na takýto dôchodok nárok. Suma sa potom vynásobí počtom rokov reálneho trvania pracovného pomeru.

Ako to bude vyzerať v praxi?

„Ak bola napríklad priemerná suma starobného dôchodku stanovená Sociálnou poisťovňou v sume 432,7650665 eur,  2 % z tejto sumy sú 8,65530133 eur. Táto suma sa zaokrúhli na najbližšie celé euro smerom nahor na sumu 9,00 eur a následne sa delí číslom 15, pričom výsledok je suma 0,60 eur. Tá sa násobí počtom rokov doby trvania služobného pomeru. Pri dobe trvania služobného pomeru 15 rokov je suma zvýšenia 9,00 eur,” uviedlo na oficiálne stránke ministerstvo.

Nový model sa bude týkať policajtov, hasičov, Horskej záchrannej služby, vojakov, colníkov, príslušníkov Národného bezpečnostného úradu aj Slovenskej informačnej služby. Zmeny by mali platiť od 31. mája 2019.

Je taktiež dôležité spomenúť, že vojaci či policajti môžu odísť do dôchodku už v 33. roku života. Priemerný výsluhový dôchodok policajta je podľa INESS okolo 500 eur, u vojakov dosahuje 700 eur. Pričom popri výsluhovom dôchodku môžu vykonávať aj civilné zamestnanie (a v budúcnosti poberať ďalší dôchodok zo Sociálnej poisťovne).

Ministerstvo zúfalo hľadá nových vojakov, láka ich na plat vyšší o niekoľko stoviek eur

Máme síce nové stí­hačky, no nemá ich kto ob­slu­ho­vať. Slo­ven­ské ozb­ro­jené sily sú na­pl­nené len na 74 %, čo je naj­me­nej od vzniku pro­fe­si­onál­nej ar­mády. Mi­nis­ter chce no­vých vo­ja­kov na­lá­kať aj na zvy­šo­va­nie pla­tov.

Doposiaľ mal vo­jak 2. stupňa s vý­ko­nom služby do jed­ného roka mzdu 707,50 eur. Od  ja­nu­ára 2019 to je po 10-per­cent­nej va­lo­ri­zá­cii 778,25 eur a po za­pra­co­vaní pri­pra­vo­va­ných zmien by si mali vojaci  dodatočne na účet pripísať o pri­bližne 300 eur viac. V prí­pade pr­vej dôs­toj­níc­kej hod­nosti – po­ru­čík, to doposiaľ bolo 1073 eur, po va­lo­ri­zá­cii a na­vý­šení plat po­ru­číka za­čí­nať na sume 1575 eur.

Priemerný hrubý mesačný plat hasiča je podľa portálu platy.sk 1 039 eur. Colník si zarobí 1 057 eur v hrubom.

zdroj: rokovania.gov.sk, minv.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK