Všetky tech­nické vychy­távky iPhonu 6S na jed­nom mieste

Martin Kráľ / 23. septembra 2015 / Business

Komu sa nechcú čítať siahlo dlhé omáčky o tom, čo nový iPhone 6S pri­náša, odpo­rú­čame pozrieť si túto krátku recen­ziu.

Popí­sa­ného už bolo dosť. iPhone 6S a iPhone 6S Plus opäť raz pri­niesli nie­koľko novi­niek, ktoré ich posú­vajú vpred oproti minu­lo­roč­nému modelu. Vylep­šený bol najmä har­dware, kde náj­deme Apple A9 pro­ce­sor či 2GB pamäte RAM. Lepší je však aj foto­apa­rát a pri­chá­dza aj tech­no­ló­gia 3D Touch!

Zdroj: youtube.com

Pridať komentár (0)