Všetkých 11 otázok, ktoré si Slováci odhlasovali online, Matovič dostal do programového vyhlásenia vlády

  • Matovič ocenil, že v spolupráci s koaličnými partnermi dokázali pripraviť programové vyhlásenie vlády aj v zložitej situácii zapríčinenej koronavírusom
  • Do PVV sa premiérovi podarilo dostať všetkých 11 otázok z ROZHODNI.TO, ktoré si v online hlasovaní vybrali ľudia
  • Za vlajkovú loď programového vyhlásenia považuje premiér hmotnú zodpovednosť politikov
TASR - Jaroslav Novák
  • Matovič ocenil, že v spolupráci s koaličnými partnermi dokázali pripraviť programové vyhlásenie vlády aj v zložitej situácii zapríčinenej koronavírusom
  • Do PVV sa premiérovi podarilo dostať všetkých 11 otázok z ROZHODNI.TO, ktoré si v online hlasovaní vybrali ľudia
  • Za vlajkovú loď programového vyhlásenia považuje premiér hmotnú zodpovednosť politikov

Ešte pred voľbami dal Igor Matovič ľuďom možnosť hlasovať o 11-tich riešeniach problémov, ktoré dlhodobo trápia ľudí. OĽANO sľúbilo, že ak si ich ľudia schvália, určia tým podmienky vstupu strany do budúcej vlády.

„Nevidíme nič zlé na tom, aby si ľudia priamo hlasovaním mohli rozhodnúť o tom, čo bude v programe vlády. Že to tak 30 rokov žiadna strana neurobila? A čo? Veď my vždy robíme politiku inak. Odvážne, úprimne a pre ľudí. Ľudia majú priamo v článku 2 Ústavy garantované právo na to, aby sa mohli priamo podielať na moci. Lenže 30 rokov toto právo politické strany ľuďom odmietajú priznať  a my sme sme si povedali, že stačilo,“ vyjadril sa Igor Matovič. 

Do hlasovania sa zapojilo takmer 70-tisíc ľudí. Dnes 19. apríla je oficiálne zverejnené Programové vyhlásenie vlády a premiér krajiny Igor Matovič oznamuje: 

„Gratulujem Vám, lidičky. Všetkých 11 otázok z ROZHODNI.TO, ktoré ste si odhlasovali, sme dostali do programového vyhlásenia vlády plus k tomu cca 500 iných výborných zmien, ktoré naši ministri do PVV presadili,“ vyjadril sa premiér. 

Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 – 2024 tak zahŕňa aj nasledujúce body: 

1. Vláda SR zavedie funkčný mechanizmus hmotnej zodpovednosti a trestania pochybení verejných funkcionárov pri nakladaní s verejnými prostriedkami.

2. Vláda SR zavedie pravidlo, že ak priamy aktér usvedčí toho, kto dáva alebo berie úplatok, súčasťou rozhodnutia súdu bude finančná kompenzácia pre nahlasovateľa (vo výške 50 % z výšky úplatku), ktorú zaplatí iniciátor korupcie. Obdobný princíp bude vláda SR aplikovať pri boji s daňovými podvodmi. 

3. Vláda SR pripraví ambulantný, ale aj nemocničný sektor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v súlade s najmodernejšími štandardmi. Pripraví riešenia podporujúce inovatívne spôsoby poskytovania zdravotnej starostlivosti pomocou moderných technológii, vrátane rozvoja e-zdravia. Vláda zabezpečí, aby zdravotné poisťovne umožnili ľuďom pohodlne a bezplatne sa objednať k svojmu lekárovi na jednotnom telefónnom čísle či webe. 

4. Vláda SR presadí, aby zdravotné poisťovne museli pacientom s podozrením na nádorové ochorenie zabezpečiť operáciu do 14 dní od indikácie klinickým onkológom. Inak budú poisťovne povinné uhradiť operáciu v ľubovoľnej krajine EÚ. 

5. Vláda ďalej zavedie podporu budúcich matiek vo forme tehotenského príspevku vo výške 200 eur, ktorý sa poskytne každej študentke a nemocensky poistenej žene od začiatku štvrtého mesiaca tehotenstva;  zavedie režim utajeného tehotenstva, počas ktorého bude mať žena nárok na nemocenské dávky a môže požiadať o utajený pôrod.

6. V rámci zatraktívnenia verejnej osobnej dopravy vláda zjednoduší a sprehľadní podmienky využívania bezplatnej dopravy pre vybrané kategórie cestujúcich. Vláda presadí zavedenie bezplatnej dopravy vo vlakoch, regionálnych autobusoch a mestskej hromadnej doprave pre deti, študentov, dôchodcov a vozičkárov.

7. Vláda SR zabezpečí, aby deti ohrozené rizikovým prostredím povinne navštevovali materskú školu od troch rokov. 

8. Vláda SR sa zasadí o to, aby podnikateľské subjekty a iné inštitúcie boli povinné uhrádzať faktúry podľa poradia, v akom boli zavedené do účtovníctva. Zasadí sa o to, aby svojvoľné nezaplatenie faktúry bolo trestným činom. Vláda SR presadí, aby zahrnutie faktúry do kontrolného výkazu DPH, resp. do online účtovníctva, sa považovalo za uznanie záväzku a pri neuhradení sa mohlo použiť ako exekučný titul.

9. Vláda SR presadí zásadu, aby pri návrhoch zákonov bola dodržaná dostatočná legisvakančná doba a aby návrhy zákonov s vplyvom na podnikateľské prostredie nadobúdali účinnosť vždy k 1. januáru príslušného kalendárneho roka. 

10. Vláda SR sa s cieľom podpory záujmu občanov o veci verejné zasadí o zvýšenie účasti občanov na hlasovaní v parlamentných voľbách vo forme stimulu – zľavy vo výške 10 % zo všetkých poplatkov štátu pre každého občana, ktorý sa zúčastnil na posledných parlamentných voľbách. 

11. Vláda SR po zvážení bezpečnostných rizík zavedie popri klasickom hlasovaní aj elektronické hlasovanie vo voľbách, aby tak mohli slobodne hlasovať všetci občania SR bez ohľadu na to, kde v zahraničí sa v deň volieb nachádzajú. 

Zdroj: rokovania.gov.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech