Výrazná zmena v štruktúre známej banky: Po J&T sa stal najväčším akcionárom jej generálny riaditeľ

  • Andrej Zaťko je novým spoluvlastníkom 365.bank
  • Vlastní takmer 10 percent
Generálny riaditeľ a nový spoluvlastník 365.bank Andrej Zaťko
365.bank
  • Andrej Zaťko je novým spoluvlastníkom 365.bank
  • Vlastní takmer 10 percent

Generálny riaditeľ 365.bank Andrej Zaťko rozšíril svoje pôsobenie v známej slovenskej banke. Prostredníctvom svojej firmy získal takmer 10 % akcií banky, čím sa stal jej druhým najväčším akcionárom. Najväčším akcionárom zostáva finančná skupina J&T.

Zaťko si zabezpečil 9,9 % podiel prostredníctvom svojej spoločnosti, čím podporil stratégiu J&T, ktorá umožňuje vrcholovým manažérom získať podiely v ich projektoch. 365.bank teda má nového spoluvlastníka. 

J&T tak ženie kariérny rast manažérov

„J&T pokračuje v stratégii posilňovania vlastníckej štruktúry z radov svojich dlhoročných vrcholových manažérov. Odkúpenie časti akcií 365.bank Andrejom Zaťkom reflektuje vieru vlastníkov a zakladateľov J&T, podobne ako v mnohých iných našich spoločnostiach, že získanie významných akcionárskych podielov je snahou o vyjadrenie hlavnej hodnoty, ktorou je udržateľnosť podnikania,“ uviedol šéf a spoluzakladateľ J&T Finance Group Patrik Tkáč.

Ako uvádza portál Openiazoch.sk, Zaťko, ktorý vedie banku od roku 2015, keď bola ešte Poštovou bankou, výrazne prispel k jej modernizácii a stabilizácii. Pod jeho vedením banka dosiahla významné zlepšenia v celkovej orientácii a prevádzkových výsledkoch.

Nový podiel Zaťka prináša zmeny v akcionárskej štruktúre banky, avšak detaily tejto transakcie zostávajú obchodným tajomstvom.

365.bank uzavrela rok 2023 s výrazným ziskom takmer 85 miliónov eur. Banka sa naďalej zameriava na retailové bankovníctvo, kde dosiahla nárast objemu úverov na viac než 2,2 miliardy eur a počet aktívnych klientov zvýšila o 7 %.

Finančnému trhu sa darí

Slovensko v pondelok emitovalo ďalšie tranže vládnych dlhopisov so splatnosťami v rokoch 2026, 2028, 2034 a 2036. Celkový akceptovaný objem konkurenčnej časti aukcie dosiahol 650 miliónov eur pri priemerných výnosoch 3,473 % až 3,786 %.

Dopyt investorov bol viac ako 1,3 miliardy eur. To naznačuje pretrvávajúci záujem finančných trhov o naše financovanie, uviedol analytik 365.bank Tomáš Boháček.

„Výsledky aukcie hodnotíme pozitívne, hlavne čo sa týka dopytu investorov, ktorý bol dvojnásobný a naznačuje tak, že štát má stále priestor pre ďalšie finančné zdroje z trhu,“ priblížil Boháček.

„Výnosová prémia je síce vyššia, na druhej strane nevymyká sa historickým priemerom prirážok,“ dodal. Finančné trhy aukciou podľa analytika pozitívne ocenili aj pomerne rýchle schválenie nových výdavkových limitov v parlamente, čím sa zosúladila národná právna úprava s novými európskymi fiškálnymi pravidlami.

Najväčší dopyt bol pri 10-ročných dlhopisoch, kde investori požadovali až 762 miliónov eur pri výnose 3,717 %, čo bolo približne iba o jeden bázický bod viac, ako napokon štát akceptoval. V porovnaní so sekundárnym trhom, kde sa tento dlhopis obchoduje, emisná prémia dosiahla takmer +19 bázických bodov.

Boháček spresnil, že slovenské 10-ročné dlhopisy sú na sekundárnom trhu z pohľadu výnosov druhé najvyššie (po Taliansku) v eurozóne a úrokový rozdiel voči splatnosťou porovnateľným nemeckým vládnym dlhopisom sa udržiava tesne nad 100 bázických bodov.

Zdroje: 365.bank, TASR

Najnovšie videá

Trendové videá