Významné odhalenie: Osamelosť ti znekvalitní život viac ako Slovákmi milovaná neresť

  • Osamelosť je spojená s množstvom zdravotných problémov
  • Zvyšuje riziko predčasného úmrtia až o 26 %
Žena sedí na posteli a hľadi do okna.
Unsplash/Kinga Howard
  • Osamelosť je spojená s množstvom zdravotných problémov
  • Zvyšuje riziko predčasného úmrtia až o 26 %

Odborníci upozorňujú, že nedostatok sociálnych kontaktov môže mať závažné zdravotné dôsledky. Z najnovších výskumov vyplýva, že absencia sociálneho spojenia zvyšuje riziko predčasného úmrtia rovnako ako fajčenie 15 cigariet denne.

„Osamelosť a sociálna izolácia zvyšujú riziko predčasného úmrtia o 26 % ,“ hovorí Dr. Vivek Murthy pre The Guardian. „Slabé alebo nedostatočné sociálne väzby sú spojené so zvýšeným rizikom chorôb, vrátane 29 % zvýšeného rizika srdcových chorôb a 32 % zvýšeného rizika mŕtvice.“

Tieto alarmujúce fakty zdôrazňujú potrebu venovať pozornosť sociálnym vzťahom a podporovať ich rozvoj, aby sme mohli účinne predchádzať negatívnym dopadom osamelosti na zdravie.

Vplyv osamelosti na celkové zdravie

Podľa Extension sa sociálna izolácia a osamelosť často používajú zameniteľne. Sociálna izolácia sa týka nedostatku sociálnych kontaktov, zatiaľ čo osamelosť je subjektívny pocit, ktorý môže existovať bez ohľadu na počet sociálnych kontaktov.

Obidva stavy sú však vzájomne prepojené a majú závažné dopady na ľudské zdravie. Sociálna izolácia a osamelosť môžu výrazne skrátiť život človeka, a to až o 15 rokov. Osamelí ľudia majú tendenciu menej cvičiť a často trpia poruchami spánku, čo zvyšuje riziko mŕtvice o 32 %, srdcových chorôb o 29 %, duševných porúch o 26 % a predčasného úmrtia o 26 %.

Štúdia na Kalifornskej univerzite v San Franciscu ukázala, že osamelosť môže viesť k zhoršeniu schopnosti vykonávať každodenné činnosti. Až 59 % osamelých ľudí má problémy s bežnými činnosťami, ako je chôdza po schodoch alebo dlhšie prechádzky​.

Osamelosť a sociálna izolácia negatívne ovplyvňujú aj zdravie mozgu, znižujú kognitívne funkcie a zvyšujú riziko demencie o 50 %, vrátane Alzheimerovej choroby. Tento vplyv na mozog môže mať dlhodobé následky pre mentálne zdravie a nezávislosť jednotlivca​.

Emocionálne dôsledky osamelosti a straty spojenia s komunitou sú rovnako závažné. Chronická osamelosť vedie k pocitom emocionálnej bolesti, ktorá môže byť rovnako devastujúca ako fyzické zdravotné problémy​.

Ako bojovať s osamelosťou

Dr. Williams-Farrelly zdôrazňuje, že je zásadné, aby lekári primárnej starostlivosti, praktické sestry a ďalší klinickí odborníci poskytovali pacientom zdroje na riešenie tohto problému.

„Podľa literatúry a výskumov má osamelosť výrazné a silné negatívne vplyvy na zdravie. Rovnako ako sa pýtame starších dospelých: Fajčíte? Alebo meriate si hladinu cukru v krvi? Mali by sme sa pýtať aj na úroveň osamelosti a ponúkať riešenia.“

Jedným z účinných prístupov je koncept „Kruh priateľov“, trojmesačný program zameraný na podporu sociálnych interakcií a budovanie priateľských vzťahov medzi účastníkmi. Tento model preukázal účinnosť pri znižovaní pocitu osamelosti a zlepšovaní zdravotných výsledkov​.

Ako uvádza The Guardian, pomôcť môžu aj rôzne koníčky, stimulačné aktivity ako kurzy alebo počúvanie podcastov, fyzická aktivita, zapojenie sa do rozhovorov s ľuďmi, trávenie času s domácimi miláčikmi a terapia.

Zdroje: The Guardian, Extension, MedicalExpress

Najnovšie videá

Trendové videá