Webg­lo­be otvá­ra svo­je brá­ny pre star­tu­py

Luky Gašparík Sr. / 27. októbra 2014 / Business

Kon­com minu­lé­ho týžd­ňa bol pred­sta­ve­ný star­tu­py pod­po­ru­jú­ci prog­ram Clou­dUP od Webg­lo­bu. V rám­ci prog­ra­mu môžu vybra­né star­tu­py využí­vať clou­do­vú infra­štruk­tú­ru úpl­ne zadar­mo. Webg­lo­be ich pod­po­rí služ­ba­mi v hod­no­te až 500€ mesač­ne.

Pokiaľ má váš projekt perspektívny a globálny potenciál, skôr či neskôr budete musieť riešiť, kde ho prevádzkovať. S narastajúcimi požiadavkami a množstvom používateľov sa do popredia kritérií dostane najmä stabilita, dostupnosť a flexibilita. Toto sú prednosti Webglobe, ktorých služby aktuálne využívame aj pre startitup. 

 

K dispozícii budete mať on-line nástroje a výkonové prostriedky (vCPU, RAM a HDD), ktoré môžete použiť na vašom serveri. V prípade potreby vie Webglobe vytvoriť serverov viac a tieto prostriedky prerozdeliť. 

 

Limity sú nastavené pomerne vysoko, takže výkonu je k dispozícií dostatok. Len na predstavu:

 

Virtuálna infraštruktúra ťaží z vysokej dostupnosti celého riešenia, ktoré je postavené na technológiách spoločnosti VMware – lídrom na trhu virtualizácie (konečne vám už nič nepadne).

 

Podmienky účasti v programe sú jednoduché. Váš startup by nemal byť starší ako 2 roky. Malo by ísť o perspektívny projekt s globálnym potenciálom a technickým zameraním, t.j. appky a webové služby. Členstvo v programe trvá 12 mesiacov, počas ktorých môžete využívať infraštruktúru v hodnote 500€ mesačne. Z vašej strany si stačí zabezpečiť manažment serverov a prípadne licencie. Úplné podmienky programu nájdete na stránke CloudUP

 

Fantastické je, že všetko máte free, teda aspoň do už spomínaných 500€ a roku trvania programu. Všetko NAD je spoplatnené, ale aj tak to je stále fair deal. Po uplynutí jedného roka sa môžete prirodzene sami rozhodnúť či chcete v službe pokračovať ďalej alebo nie - k ničomu sa nezaväzujete. Máte to vo vlastných rukách!

 

Zdroj: webglobe.sk 

 

Pridať komentár (0)