What­sapp pri­chá­dza koneč­ne aj na desk­to­py

Lukáš Gašparík jr. / 21. januára 2015 / Business

Pat­rí­te aj vy medzi 700 mili­ó­nov pou­ží­va­te­ľov jed­né­ho z naj­zná­mej­ší­ch mobil­ný­ch mes­sen­ge­rov What­sApp? Ak áno, tak odte­raz máte k dis­po­zí­cií koneč­ne aj desk­to­po­vú ver­ziu tej­to popu­lár­nej apli­ká­cie.

 

Nejedná sa však o klasickú aplikáciu. Ide iba o jej webovú náhradu. Prihlásiť do nej sa však musíte prostredníctvom QR kódu, ktorý musíte odfotiť priamo cez aplikáciu WhatsApp vo vašom smartphone. Dôvodom tohto prihlásenia je to, že WhatsApp používa na vašu identifikáciu telefónne číslo a nie meno a heslo, ako je to bežné.

 

 

Pri testovaní aplikácie sme prišli na viac zaujímavostí a to, že webová aplikácia funguje iba na prehliadači Chrome. A ak aj máte Chrome, tak vám aplikácia bude plnohodnotne fungovať iba ak máte smartphone so systémom Android, Windows Phone, či BlackBerry. Pri iOS zariadeniach sa však stretnete s istými obmedzeniami, takže používatelia iPhonov majú jednoducho smolu.  

 

Takže, tak či tak, ak nemáte Chrome, máte jednoducho smolu. Webovú aplikáciu WhatsApp si môžete vyskúšať TU.

 

 

 

zdroj: TechCrunch

Pridať komentár (0)