Yeme otvára novú predajňu, avšak inú ako je tá súčasná

  • V Bratislave pribudne ďalšia predajňa značky Yeme, ktorej formát bude komornejší.
007
  • V Bratislave pribudne ďalšia predajňa značky Yeme, ktorej formát bude komornejší.

Pre­dajňa Yeme v Ruži­nove je zatiaľ jedi­ným obcho­dom s touto znač­kou, ktorá ponúka všetko to, na čo tra­dičné super­mar­kety pri svo­jej obchod­nej poli­tike zabú­dajú — kva­litu. Obchod, ktorý zalo­žili bývalí zamest­nanci Tesca, Lidlu či Hyper­novy, ponúka čerstvé potra­viny od slo­ven­ských výrob­cov. Tento  pro­jekt je zalo­žený na úzkej spo­lu­práci so slo­ven­skými mlie­kar­ňami, chov­nými druž­stvami, far­mami, obil­nými mlynmi, pes­to­va­teľmi, reme­sel­nými pivo­varmi a vinár­stvami. Je pocho­pi­teľné, že si tu zrejme priplatíš o trochu viac ako v bežných obchodoch, no práve kva­litné potra­viny sú to, čo v seg­mente super­mar­ke­tov chýba.

y

zdroj fotografie:facebook.com/yeme

Yeme sa podarilo za rok svojej existencie nájsť svoju silnú cieľovú skupinu, ktorá na ich produkty nedá dopustiť. Patria sem predovšetkým majetnejší ľudia, ktorí sú vysporiadaní s otázkou zdravej výživy. Nenakupujú na kvantá, zato si vyberajú len určíté potraviny vysokej kvality. Yeme má teda jasno v tom, koho hodlá osloviť. Šetrných dôchodcov zrejme neprilákajú, ale zato však vedia, kde nájsť potencionálnych zákazníkov.

yy

zdroj fotografie:facebook.com/yeme

Potraviny Yeme sa totižto chystajú otvoriť už druhú prevádzku. V priebehu marca 2017 , má pribudnúť nová pobočka v Horskom parku na Búdkovej ulici – túto informáciu poskytol šéf spoločnosti Yeme Peter Varmuža pre portál HN. Zo strany Yeme tu bola od začiatku vízia sa ďalej rozširovať a nikdy nemali v pláne zostať len pri súčasnej predajni na Tomášikovej ulici. V Horskom parku pôjde predovšetkým o overenie funkčnosti predajni aj v menšom formáte, zatiaľ čo koncept zdravých potravín zostane nezmenený. Pri Bratislave to však nemá skončiť a v pláne je aj expanzia do iných slovenských miest, avšak presný termín ešte nie známy.

by

zdroj fotografie:facebook.com/yeme

Yeme sa podarilo svoju pozíci na trhu úspešne obhájiť aj vďaka tomu, že vyplnili dieru na trhu a priniesli na trh veľmi lákavý mix sortimentu. Už od začiatku nebolo ich cieľom konkurovať dlho fungujúcim reťazcom ako je Billa, Tesco alebo Lidl ich snahou bolo skôr sa navzájom dopĺňať a dať zákazníkom možnosť výberu.

Veľa slovenských výrobkov sa môže presadiť aj vďaka otvoreniu tohto reťazca. Yeme o dodávateľov núdzu naozaj nemá. Dodávatelia sa im často ponúkajú aj sami a rôzne tipy a novinky prichádzajú aj zo sociálnych sietí, kde je mnoho slovenských výrobcov, ktorých výrobky majú veľký potenciál.

zdroj titulnej fotografie:facebook.com/yeme

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech