Za dieťa tu zaplatíš viac ako 8 000 eur. Luxusná škôlka v Bratislave láka nielen na Montessori princíp

  • Bratislava má škôlku, ktorá ponúka nadštandard
  • Ročný poplatok na jedno dieťa tu vychádza na niekoľko tisíc eur, no dá sa rozložiť na niekoľko splátok
Ilustračná, Freepik, Bystrá škôlka
  • Bratislava má škôlku, ktorá ponúka nadštandard
  • Ročný poplatok na jedno dieťa tu vychádza na niekoľko tisíc eur, no dá sa rozložiť na niekoľko splátok

Svoje brány už pred časom otvorila Bystrá škôlka v luxusnej bratislavskej štvrti Sky Park. Škôlka je súčasťou rezidenčnej časti projektu a nachádza sa priamo v tretej rezidenčnej veži.

„Je veľkým benefitom pre samotných obyvateľov, no čoraz viac ľudí hľadá predškolské zariadenie práve v blízkosti práce, preto škôlka poteší aj zamestnancov pracujúcich v Sky Park Offices,“ tvrdí developer.

Bystrá škôlka je spojením škôlky a jasieľ. Pobočka v Sky Parku, je určená pre deti od 2 do 6 rokov. Funguje na svetovo uznávanom Montessori princípe, ktorý podporuje prirodzenú chuť detí učiť sa, či zdokonaľovať si praktické zručnosti.

Vďaka tejto metóde deti v predškolskom veku začínajú už spontánne čítať, písať a počítať. Počas dňa sa deťom v škôlke navyše venujú anglicky hovoriaci pedagógovia.

zdroj: Bystrá škôlka

„Montessori pedagogika zahŕňa v sebe nielen filozofiu rozvoja dieťaťa, ale hlavne konkrétne praktické postupy s množstvom pomôcok. Montessori pedagogika vznikla na základe pozorovania fyziologického vývoja ľudského mozgu v ranom veku. Východiskom je ponúknuť deťom intelektuálne podnety správnou formou v správnom čase (v konkrétnej senzitívnej fáze vývoja).“ 

Ak sa sem rozhodneš dieťa umiestniť, priprav sa na zaplatenie ročného poplatku za celodenný pobyt v trvaní od 1.septembra do 31. augusta. Ten sa pohybuje na úrovni 8 400 eur.

Zdá sa to možno veľa ale po rozložení na mesačné splátky je to 700 eur na mesiac. Za túto sumu sa budú deťom v tejto exkluzívnej škôlke venovať traja pedagógovia v každej triede. Jeden z pedagógov komunikuje s deťmi výhradne v anglickom jazyku.

zdroj: Bystrá škôlka

Dôraz sa tu kladie aj na proces adaptácie. Adaptačný proces prebieha u každého dieťaťa individuálne v závislosti od jeho potrieb, a preto jeho trvanie môže byť u každého dieťaťa rôzne. Obvykle je toto obdobie zvládnuté do 2 týždňov a účasť v škôlke je postupne nabiehajúca (najskôr 2 hodiny, potom doobedie a následne celý deň).

Priamo v škôlke prebieha aj krúžková činnosť. Deti tak v poobedných hodinách môžu navštevovať krúžok pečenia, tanca, jogy, Lego krúžok, plavecký či krúžok korčulovania. Zaujímavosťou je aj detské ihrisko ktoré má oddelenú časť, v ktorej sa deti venujú „pestovateľským prácam“.

Aký poplatok sa platí za jasle alebo škôlku? Poplatky sa v prípade Bystrej škôlky diskutujú na osobnom stretnutí vzhľadom na rôzne možnosti výberu. „Je možné si vybrať celodenný alebo poldenný (dopoludňajší pobyt). Súrodencom poskytujeme zľavu.“

Stravné je závislé od typu stravy. Školné sa pohybuje v intervale od 500 do 700 € a stravné je od 5 – 5,40 €/deň podľa typu stravy. Voliteľné krúžky sú potom ponúkané v dvoch semestroch a pohybujú sa od 60 do 90 € podľa typu krúžku. Korčuľovanie a plávanie sú externé krúžky s dopravou, ktoré zabezpečuje Plavecká akadémia.

Čo sa týka predškolskej prípravy, táto materská škola je zaradená do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky. Deti tu absolvujú predškolskú prípravu a plnia aj povinné predprimárne vzdelávanie.

„Spolupracujeme s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, pripravujeme deti na zápis a tiež pomáhame rodičom s výberom základnej školy. Jasličky sú oficiálne poskytovanou sociálnou službou a sú registrované ako poskytovateľ sociálnej služby pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR.“

zdroj: Bystrá škôlka

Zakladateľkou Bystrej škôlky je Gabriela Mattošová. Impulz založiť takýto projekt vychádzal z jej osobnej skúsenosti spred desiatich rokov.

„Keď mala moja dcéra jeden rok, pociťovala som potrebu intenzívnejšej sociálnej interakcie detí v jej veku. Vtedy sa zrodila myšlienka založiť detské jasle. Spočiatku len na princípe známom v nemecky hovoriacich krajinách, zvanom Tagesmutter.

Po krátkom čase som mala doma toľko detí, že bolo nutné vytvoriť skutočnú prevádzku detských jaslí. Ako deti rástli, videla som ich prirodzený vývoj a vznikla potreba zriadiť pre ne škôlku. Bystrú škôlku,“ objasňuje Gabriela.

Bystrú škôlku nájdeš okrem Sky Parku aj v bratislavských Malých Krasňanoch, kde je ročný poplatok 6 000 eur za jedno dieťa. Ďalšia pobočka škôlky sa nachádza aj v Slnečniciach, kde je taktiež ročný poplatok 6 000 eur.

Fungujú tu aj jasle, kde rodičia za dieťa od 1,5 do 3 rokov zaplatia mesačne 500 eur v prípade celodenného pobytu.

Text sme zrevidovali, upravili, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný v marci 2021.

Zdroj: Bystrá škôlka

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá