Zele­ná vlna pri­chá­dza už aj do mobi­lov

Marko / 20. októbra 2014 / Business

Zatiaľ dostup­ná len v Bra­ti­sla­ve, Ban­skej Bys­tri­ci a Koši­cia­ch. Za app­kou Zele­ná vlna sto­jí RTVS v spo­lu­prá­ci so Slo­va­ne­tom. Má posky­to­vať tie naj­lep­šie infor­má­cie o doprav­ný­ch neho­dá­ch, koló­na­ch a poli­caj­ný­ch hliad­ka­ch.

 

Aplikácia Zelená vlna RTVS obsahuje viacero užitočných funkcií,  používatelia si v nej napríklad môžu okamžite prehrať vždy aktuálne dopravné spravodajstvo Zelená vlna, ktoré v rozhlasovom éteri odznelo. Najdôležitejšou súčasťou Zelenej vlny sú práve naši poslucháči – Zelení anjeli. Práve oni budú pridávaním udalostí prostredníctvom mobilnej aplikácie pomáhať v zdokonaľovaní a aktualizácii dopravného spravodajstva RTVS,“ povedal k spusteniu aplikácie programový riaditeľ Slovenského rozhlasu Vincent Štofaník.

Budeme radi ak sa do tohto projektu pridajú ďalší partneri a poskytnú svoje kamery aj z iných lokalít Slovenska. Aplikácia má veľký potenciál a jej informačná hodnota sa takto stáva nevyčerpateľná,“ hovorí Ján Michlík zo Slovanetu.

Aplikácia Zelená Vlna je k dispozícii na stiahnutie úplne zadarmo v obchodoch Google Play a App Store. Verzia pre Windows Phone sa pripravuje v prvom kvartáli 2015.

Zelená_Vlna_-_Aplikácie_pre_Android_v_aplikácii_Google_Play4Zelená_Vlna_-_Aplikácie_pre_Android_v_aplikácii_Google_Play6Zelená_Vlna_-_Aplikácie_pre_Android_v_aplikácii_Google_Play7

Zdroj: ts, mojandroid

Pridať komentár (0)