Železná studienka dostane novú podobu. Pribudnú móla aj možnosť člnkovania

  • Železná studienka – patrí medzi najznámejšie bratislavské rekreačné lokality
  • Je súčasťou Bratislavského lesoparku, ktorý v mene mesta spravuje mestská organizácia Mestské lesy
  • Táto vyhľadávaná lokalita dostane novú tvár
Foto: What architects s.r.o./ 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.
  • Železná studienka – patrí medzi najznámejšie bratislavské rekreačné lokality
  • Je súčasťou Bratislavského lesoparku, ktorý v mene mesta spravuje mestská organizácia Mestské lesy
  • Táto vyhľadávaná lokalita dostane novú tvár

Ešte minulý rok vyhlásilo hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) a Generálny investor Bratislavy (GIB) architektonickú súťaž. Tá sa týkala návrhu predĺženia promenády na Železnej studničke od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín), okolo dvojice rybníkov, cez Drieňovské lúky končiac neďaleko Snežienky. 

V druhej, záverečnej etape súťaže pracovali na návrhoch tri tímy postupujúce z predchádzajúcej etapy na základe najkvalitnejších referencií. Podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

zdroj: What architects s.r.o./ 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

Zadanie architektonickej súťaže sa vytvorilo a konzultovalo s Mestskými lesmi Bratislavy. Ich cieľmi je spraviť promenádu Železnej studničky viac prístupnú ľuďom, aktivizovať verejnosť, ktorá tu chce tráviť čas, no zároveň chrániť vzácne územia. 

Dôležitosť verejného priestoru a priestoru na aktivity v prírode je dnes ešte dôležitejšia ako kedykoľvek predtým.

Prínosom pre návštevníkov budú nové móla  pozdĺž oboch  jazier, možnosť pozorovať rastliny a živočíchy v mokraďových častiach jazier vďaka lávkam a premosteniam, no pritom do nich nezasahovať, ale napríklad aj možnosť člnkovania sa alebo zážitkového rybolovu či zážitkové a edukatívne trávenie času v priestoroch určených pre rodiny s deťmi.

zdroj: What architects s.r.o./ 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

Celé riešenie počíta aj s bezbariérovým prístupom k hladinám rybníkov. Zvodidlá a nový mobiliár, a zastávky MHD sú plánované z prírodných materiálov. Návrh verejného osvetlenie odkazuje na historický kontext územia. V rámci vegetácie víťazný návrh veľmi jemne narába s existujúcou prírodou, rieši najmä úpravy jestvujúcej vegetácie. Dôraz sa kladie aj na jednoduché zásahy do zelene, vďaka ktorým bude možné odhaliť ľuďom zaujímavosti tejto lokality. Počíta sa aj s citlivou výsadbou nových drevín na Drieňovských lúkach.

zdroj: What architects s.r.o./ 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

Návrh počíta s obnovou cestnej komunikácie pozdĺž celého riešeného územia, rovnako s preriešením chodníkov pre chodcov a cyklochodníkov. Cieľom je, aby sa tu cítili bezpečne či už chodci alebo cyklisti.

Pribudnú aj nové cyklostojiská, ktoré doteraz v celom riešenom území chýbali.  V rámci návrhu architekti rovnako riešia bezpečné prechádzanie obojživelníkov cez cestnú komunikáciu z lesa do jazier pomocou priepustov  – žabochodov zapustených vo vozovke. 

Pozrieť si môžeš architektonické návrhy všetkých tímov.

Vedel si, že Železnú studienku pomenovali podľa železitého prameňa, ktorý tu vyviera? Čoskoro sa stala kúpeľmi kráľa Ferdinanda a chýr o liečivých účinkoch železitej vody lákal návštevníkov zo širokého okolia. Podnikaví mešťania tu preto vybudovali kúpeľný dom s reštauráciou, ktorý bol v sedemdesiatych rokoch minulého storočia asanovaný. Po analýze vôd v rokoch 1826 a 1857 sa však zistilo, že nie sú minerálne. Kúpele Železná studienka síce zanikli, no stali sa obľúbeným výletným miestom.

Zdroj: MIB

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech