Žena, ktorá si vyro­bila luxusný dom z kon­taj­ne­rov

Ľubica Račeková / 3. septembra 2016 / Zaujímavosti

Možné je všetko, stačí chcieť…

Domy sa dnes vyrá­bajú už tak­mer zo všet­kého, videli ste však už aj prí­by­tok posta­vený z kon­taj­ne­rov? Clau­die Dub­re­uil z Kanady sa roz­hodla práve pre takýto ino­va­tívny plán. Pou­žila veľké kon­taj­nery, v kto­rých sa pre­váža rôzny spot­rebný tovar. Objed­nala si presne 4.

Celý pro­jekt jej trval veľmi krátko. Bežná stavba domu je náročná. Táto Kana­ďanka to však mala hotové za dva týždne! Kon­taj­nery pre­kryla dre­vom a výsle­dok vyzerá geniálne! Vnútro navyše zaria­dila veľmi zau­jí­ma­vým štý­lom, čiže celý dom pôsobí naozaj skvelo.

container15container31container14container13container11container10container1container3container5container6container7container8container9
vedelisteze_banner

Zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: Col­lec­ti­ons Dub­re­uil

Pridať komentár (0)