Zis­ky Sam­sun­gu kles­li razan­tne o 27%!

Róbert Hallon: Svetapple / 29. januára 2015 / Business

Spo­loč­nosť Sam­sung pred­sta­vu­je pre App­le v pod­sta­te naj­väč­šiu kon­ku­ren­ciu na trhu s mobil­ný­mi zaria­de­nia­mi. V Juž­nej Kórei to však po vyhlá­se­ní pre­daj­ný­ch výsled­kov a zis­kov nevy­ze­rá vôbec ružo­vo a App­le sa od toh­to gigan­ta vzďa­ľu­je na míle ďale­ko! Veď zis­ky Sam­sun­gu kles­li o 27%!

75 000 000 predaných smartfónov

Spoločnosť Samsung je na poli so smartfónmi jeden z najväčších výrobcov a za posledný štvrťrok 2014, alebo lepšie povedané za prvý fiškálny kvartál 2015, dokázala táto spoločnosť predať približne 75 000 000 smartfónov, čo je o 500 000 viac ako Apple. Znie to síce veľmi priaznivo, no realita je trochu  iná. Nejedná sa totiž o High-End zariadenia, akým je napríklad iPhone, ale o zariadenia určené pre každú vrstvu. Práve preto sa nemusíme čudovať, keď sa dozvieme správu, že Samsung dokázal vygenerovať zisk za posledné tri mesiace “len” 4,9 miliardy amerických dolárov, čo je však oproti 18 miliardam, ktoré dosiahol Apple absolútne minimum!

 

 

Samsung sa musí lepšie snažiť!

Aj keď je Samsung stále jedným z najväčších technologických gigantov sveta, trpí neustálym klesaním ziskov. Nemôže však za to nikto iný ako vysoko postavený hodnostári spoločnosti, ktorí by mali urobiť nejakú zmenu. Tou zmenou by mohol byť aj napríklad čoskoro predstavený Samsung Galaxy S6, ktorý by mohol pozdvihnúť predaje High-End smartfónov spoločnosti a podpísať sa tak pod vyšší zisk, ktorý neustále klesá.

Samsung Galaxy S6 koncept - svetapple.sk
 
 
Zdroj: svetapple.sk
Pridať komentár (0)