Zoznám sa s prvým autom, ktoré je možné zlo­žiť ako náby­tok IKEA

vedelisteze.sk / 17. septembra 2016 / Tech a inovácie

Filan­trop Torquil Nor­man požia­dal dizaj­néra Gor­dona Mur­raya, aby navrhol terénne vozidlo, ktoré by bolo vhodné pre huma­ni­tárne misie v Afrike.

Výsled­kom je auto s náz­vom OX, ktoré sa dá zaba­liť a poslať ako Ikea náby­tok. Ox sa dá veľmi ľahko pos­kla­dať, kon­štruk­téri tvr­dia, že 3 ľudia ho dokážu pos­kla­dať za 12 hodín. Huma­ni­tárni pra­cov­níci ho tak môžu využiť na pre­pravu vody, obi­lia alebo na pre­nos sta­veb­ného mate­riálu. Do auta sa zmestí 13 ľudí a dokáže odviesť náklad ťažký až 1900 kg.“Ox bol pred 6 rokmi len sen, dnes má však reálne vyhliadky na výrobu. Pro­to­typy pre­bie­hajú tes­to­va­cím prog­ra­mom,” dodal Nor­man.

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__3_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__22_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__31_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__42_-0foto: theverge.com

global_vehicle_trust_ox_by_gordon_murray__7_-0foto: theverge.com

flat-packing1foto: oxgvt.com

flat-packing2foto: oxgvt.com

flat-packing3foto: oxgvt.com

self-assembly1foto: oxgvt.com

self-assembly2foto: oxgvt.com

self-assembly3foto: oxgvt.com

.src

vedelisteze

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)