10 naj­hod­not­nej­ších star­tu­pov, ktoré zalo­žili štu­denti

Lukáš Gašparík jr. / 4. apríla 2015 / Startupy

Mic­ro­soft, Face­book či Google. Giganti, ktorí majú jedno spo­ločné. v čase ich zalo­že­nia boli ich zakla­da­te­lia ešte stále štu­dentmi a dnes sú to tie naj­hod­not­nej­šie spo­loč­noti na svete.

zdroj: blog.up.co

Pridať komentár (0)