15 najk­re­a­tív­nej­ších netra­dič­ných ozna­čení toaliet, aké si kedy mohol vidieť

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 5. júla 2016 / Zaujímavosti

Často sa hovorí, že muži a ženy pochá­dzajú z iných pla­nét. Predsa len sa nájde obrov­ské množ­stvo roz­die­lov medzi nami. A mnoho kre­a­tív­nych pro­fe­si­oná­lov, dizaj­né­rov, copy­wri­te­rov či umel­cov neus­tále vyhľa­dáva nové spô­soby, ako tento feno­mén využiť.

V tomto článku teda trefne pre­zen­tu­jeme výber netra­dič­ných a kre­a­tív­nych ozna­čení verej­ných toaliet, ktoré zdô­raz­ňujú zábav­ným spô­so­bom práve tieto roz­diel­nosti.

1655355-650-1461930873-funny-bathroom-signs-221__6051655405-650-1461930873-funny-bathroom-signs-25__6051655505-650-1461930873-6661655605-650-1461930873-33331655555-650-1461930873-5551655705-650-1461930873-4441655805-650-1461930873-funny-bathroom-signs-33__6051655855-650-1461930873-funny-bathroom-signs-362__6051655905-650-1461930873-funny-bathroom-signs-631__605
1655955-650-1461930873-funny-bathroom-signs__6051656105-650-1461930873-funny-bathroom-signs-621__6051656205-650-1461930873-funny-bathroom-signs-371__6051656255-650-1461930873-funny-bathroom-signs-372__6051656355-650-1461930873-funny-bathroom-signs-39__6051656505-650-1461930873-1111sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: brightside.me

Pridať komentár (0)