15 naj­lep­ší­ch inte­rak­tív­ny­ch dizaj­no­vý­ch bale­ní

Lukáš Timko / 28. júla 2015 / Tools a produktivita

Inte­rak­tív­ne bale­nie je per­fekt­ný spô­sob, ako spra­viť z vaši­ch pro­duk­tov nie­čo zábav­nej­šie, ori­gi­nál­nej­šie a nie­ke­dy ešte viac uži­toč­nej­šie. Tie­to inte­rak­tív­ne bale­nia sú nie­čo viac, ako len šikov­né obráz­ky – dáva­jú zákaz­ní­ko­vi mož­nosť spo­jiť ho s pro­duk­tom takým spô­so­bom, že mu dá viac hod­no­ty, ako by mal z pro­duk­tu s bež­ným bale­ním.

 

Niektoré balenia, ktoré vám ukážeme, sa dostali ku konečnému zákazníkovi, ostatné sú iba dizajnovým nápadom.

 

#1 Obal, ktorý sa rýchlo a ľahko premení na vešiak

 

 

 

#2 Obal na mäso s indikátorom čerstvosti

 

 

 

#3 Balenie, z ktorého si poskladáte falošné prestieranie

 

 

 

#4 Čo tak si poskladať origami z fľašovej etikety

 

 

 

#5 Stlačiteľný obal na víno, pomocou ktorého nevyjde ani jedna kvapka nazmar

 

 

 

#6 Zábavný dizajn kávového pohára

 

 

 

#7 Fľaša s tajnou správou

 

 

 

#8 Navrhnite si vlastný vzor pre vašu tašku

 

 

 

#9 Interaktívne balenie kondómov

 

 

#10 Balenie sušienok, ktoré sa ľahko zmení na masku

 

 

 

#11 Balenie čokolády v štýle Zen záhrady, ktoré vám dovolí vychutnať si čokoládu, zatiaľ čo si hrabete svoj piesoček

 

 

 

#12 Interaktívne etikety na vína

 

 

 

#13 Fľaša, s ktorou vyniknete na fotkách

 

 

 

#14 Detské balenie, z ktorého si vaše dieťa ľahko poskladá mačičku

 

 

 

#15 A na záver fľaša vína, na ktorú si môžete nakresliť čokoľvek

 

Pridať komentár (0)