5 interaktívnych teambuildingových aktivít, ktoré stmelia váš tím bez kvapky alkoholu

 • Vedeli ste, že teambuilding nemusí byť založený len na sedení pri pive? Vypadol internet a vy máte so svojím tímom zvyšných 15 minút alebo máte naplánovaný tímový večer a zišlo by sa ho okoreniť zábavnou aktivitou?
image_1427038667.jpeg
 • Vedeli ste, že teambuilding nemusí byť založený len na sedení pri pive? Vypadol internet a vy máte so svojím tímom zvyšných 15 minút alebo máte naplánovaný tímový večer a zišlo by sa ho okoreniť zábavnou aktivitou?

 

Svojich 5 obľúbených hereckých teambuildingových aktivít nám dnes prezradí Hon Chong, founder Imagine Center for Learning v Bratislave, ktoré sa zaoberá teambuildingom trochu „inak“, a to formou hereckých hier v angličtine alebo francúzštine. Nejde o klasickú výučbu jazyka, ale o naozaj interaktívne strávený čas, odbúranie zábran z vystupovania na verejnosti, stmelenie kolektívu a najmä veľa srandy…

Hon nám startupistom pripravil jednoduché hry, ktoré môžete použiť na zahriatie, ako icebreakers, na uvoľnenie napätia alebo na odbúranie sociálnych zábran. Sú starostlivo vybrané, aby vyhovovali ako introvertom, tak extrovertom a aby budovali vzájomný rešpekt, otvorenosť a porozumenie. Navyše nemusíte byť skúseným hercom na to, aby ste ich zvládli.

Takže tu je 5 zahrievacích hereckých teambuildingových aktivít, ktoré určite stihnete do 15 minút:

 

Náhodné stoličky

Minimálny počet hráčov: 7

Potrebné vybavenie: Dostatok miesta a dostatok stoličiek pre každého hráča.

 

 

 

Inštrukcie:

Vďaka tejto energickej hre sa váš kolektív naučí pracovať spolu ako tím. Povedzte všetkým účastníkom, aby si zobrali stoličku a umiestnili ju niekde v miestnosti. Stoličky by mali byť dobre rozmiestnené po celej miestnosti.

 

 1. Povedzte účastníkom, aby si každý sadol na stoličku.

 2. Jednu prázdnu stoličku umiestnite kdekoľvek v miestnosti.

 3. Teraz oznámte svojmu tímu, že si chcete sadnúť na prázdnu stoličku a oni vám v tom majú zabrániť tak, že jeden z nich si na ňu sadne.

 4. Akonáhle uvoľní svoju stoličku, môžete si na ňu sadnúť, v čom vám ale má zabrániť ďalší účastník tým, že si tiež presadne.

 5. A tak ďalej, až kým sa vám podarí sadnúť si na prázdnu stoličku.

 

Človek, ktorý nemá stoličku sa volá „to“. Hra pokračuje až dovtedy, kým si väčšina hráčov vyskúšala byť „to“. Na začiatku budú hráči prichádzať o svoju stoličku pomerne rýchlo. Je preto vhodné, dať im trochu času, aby sa navzájom vedeli dohodnúť na spoločnej stratégii.

Pravidlá: „To“ má dovolené chodiť len pomaly. Toto nie je kontaktný šport, takže žiadne strkanie sa, bodyčeky a podobne. Po tom ako niekto vstane zo stoličky, musí pokračovať na inú stoličku.

 

Každý kto…

Minimálny počet hráčov: 6

Potrebné vybavenie: Dostatok miesta a dostatok stoličiek pre každého hráča.

 

 

Inštrukcie:

 1. Prichystajte si stoličku pre každého hráča okrem vás a urobte z nich kruh.

 2. Postavte sa do stredu kruhu a poproste ostatných, aby si sadli na svoju stoličku.

 3. Vysvetlite, že cieľom hry je sadnúť si na stoličku.

 4. To sa dá dosiahnuť povedaním výroku, ktorý platí pre väčšinu hráčov. Takže napríklad poviete: „Každý, kto má hnedé oči, nech zmení miesto.“

 5. Pre koho výrok platí, musí sa postaviť a zmeniť miesto.

 6. Hráč, ktorý si nenašiel stoličku, pokračuje zase výrokom, ktorý platí pre väčšinu hráčov.

 

Pravidlá: Nestrkajte sa a nevytláčajte sa zo stoličky. Po tom ako hráč vstane zo stoličky, nesmie si sadnúť spať na tú istú stoličku a ani na tú vedľajšiu. Je dôležité, aby ste ako moderátor hry povedali na začiatku dobrý príklad výroku, po ktorom sa väčšina hráčov musí postaviť a zmeniť svoje miesto, ako napríklad: „Každý kto nosí trenky nech zmení miesto.“

 

Keep Uppy

Minimálny počet hráčov: 4

Potrebné vybavenie: Dostatok miesta a lopta (volejbalová lopta alebo akákoľvek mäkká loptička sú ideálne).

 

 

Inštrukcie:  

Túto hru všetci poznáme, avšak je výborná ako warm up. Dá sa hrať naozaj s akoukoľvek loptou.

 1. Poproste všetkých, aby sa postavili do kruhu.

 2. Vysvetlite, že zmyslom hry je, aby lopta nespadla na zem.

 3. Hráč môže prihrať loptu ktoroukoľvek časťou tela, avšak nesmie ju odbiť viac ako raz.

 

Po prvom kole sa hráčov opýtajte, koľkokrát si myslia, že dokážu odbiť loptu a pokúste sa tento cieľ dosiahnuť.

Pravidlá: Hráč môže loptu prihrať len jedným odrazením.

 

10-sekundové stroje

Minimálny počet hráčov: 7

Potrebné vybavenie: Dostatok miesta

 

 

Inštrukcie:

Pri tejto hre sa naozaj zabavíte a odbúrate zábrany! Je zameraná na pomoc hráčom naučiť sa spolupracovať a tiež fyzicky kooperovať.

 1. Rozdeľte hráčov do skupín po 3 alebo 4.

 2. Ako moderátor vykríknete názov stroja. Napríklad: práčka, umývačka riadu, rádio, chladnička, auto, lietadlo, loď, kopírka, počítač, telefón, kosačka…

 3. Celá skupina má 30 sekúnd na to, aby spoločne svojimi telami vytvorila daný stroj.

 4. Aby to bolo zaujímavejšie, môžete skupinu požiadať, aby pridala aj zvukové efekty.

 

Pravidlá: Pre pokročilejšiu verziu hry povedzte hráčom, že nesmú rozprávať ani diskutovať. Na to, aby spolu „zostrojili“ stroj za 30 sekúnd, môžu používať len neverbálnu komunikáciu.

 

Dotkni sa a povedz

Minimálny počet účastníkov: 5

Potrebné vybavenie: Dostatok miesta

 

 

Inštrukcie:

Táto hra je dokonalá na vybudovanie zmyslového povedomia a najmä na vytvorenie dôvery v tíme.

 1. Rozdeľte skupinu do dvojíc.

 2. Požiadajte dvojicu, aby sa dohodli, kto bude A a kto B.

 3. Partner A má vždy zatvorené oči.

 4. Partner B ho opatrne vedie po miestnosti, nechá ho končekmi prstov sa dotknúť 5 rôznych objektov / povrchov a potom ho odvedie počiatočnú pozíciu.

 5. A otvorí oči a snaží sa uhádnuť, čoho sa dotýkal.

 6. Teraz si A a B roly vymenia.

 

Pravidlá: Ako moderátor musíte dávať na každú dvojicu pozor a byť pripravený ich zastaviť, aby si nikto neublížil. Pásky cez oči sa neodporúčajú. Hráči by sa mali cítiť v bezpečí a mali by mať možnosť rozhodnúť sa, kedy chcú otvoriť oči. Toto cvičenie má budovať dôveru a nie strach a úzkosť. Po hre môže nasledovať diskusia, čo človek potrebuje, aby mohol niekomu dôverovať.

 

Nič nebuduje vzťahy a dôveru tak, ako smiech a zábava. Ak máte záujem poradiť s hereckými hrami alebo vyskúšať si tieto a ďalšie herecké teambuildingové aktivity pod dohľadom skúsených inštruktorov, pokojne píšte Honovi do Imagine Center for Learning: info@imaginecourses.eu.

A keď ste už dohrali, nikto vám nebráni osláviť to jedným klasickým teambuildingovým pivečkom…

 

Najnovšie videá

Trendové videá