5 znakov, ktoré ti dokážu, že si omnoho šikovnejší, ako je priemer

  • Ako už vieš, inteligencia nevyjadruje množstvo informácií, ktoré ovládaš, ale spôsob, akým s nimi dokážeš pracovať.
  • Viacero vedcov dokonca tvrdí, že hodnota inteligenčného kvocientu (IQ) sa určuje už v ranom veku.
  • Najnovší výskum sa však zameral na to, čo majú ľudia s najvyšším IQ spoločné.
  • Výsledkom bolo týchto 5 veľmi zaujímavých znakov.
jonathan-klok-372591
Unsplash
  • Ako už vieš, inteligencia nevyjadruje množstvo informácií, ktoré ovládaš, ale spôsob, akým s nimi dokážeš pracovať.
  • Viacero vedcov dokonca tvrdí, že hodnota inteligenčného kvocientu (IQ) sa určuje už v ranom veku.
  • Najnovší výskum sa však zameral na to, čo majú ľudia s najvyšším IQ spoločné.
  • Výsledkom bolo týchto 5 veľmi zaujímavých znakov.

Si nervóznejší než ostatní

O úzkosti a nervozite je ťažké hovoriť v pozitívnom zmysle slova, no v tomto prípade si to pokojne môžeme dovoliť. Psychiater Jeremy Coplan dlhodobo sledoval pacientov vykazujúcich úzkostné poruchy správania sa a zistil, že ľudia trpiaci z medicínskeho hľadiska tými najhoršími príznakmi, majú oveľa vyššie IQ než ľudia, ktorých sužujú miernejšie príznaky. Veľmi zaujímavým „experimentom“ bol aj výskum zrealizovaný v interdisciplinárnom centre Herzliya v Izraeli.

Výskumníci posadili účastníkov k počítačom a poprosili ich, aby vyhodnotili kresbu ponúkanú istým program z hľadiska pocitov, ktoré v nich evokuje. Výskumníci však naprogramovali počítače tak, aby sa počas práce účastníkov výskumu spustil program simulujúci počítačový vírus. Ten pôsobil dojmom, že všetko vyzeralo tak, akoby bol vírus výsledkom nejakého nesprávneho „kliku“, ktorý uchádzač omylom urobil.

Nervozitu spôsobenú „pokazením počítača“ znásobili výskumníci u účastníkov ešte tým, že naliehali, aby problém, ktorý „spôsobili“ okamžite vyriešili. Zistenie však bolo veľmi prekvapivé. Hovorilo totiž, že účastníci, ktorých celá situácia znervóznila najviac, boli zároveň najviac sústredení na riešenie problému a súčasne ho aj vyriešili najefektívnejšie. Ak ti teda najbližšie niekto povie, aby si sa toľko nestresoval, pokojne sa naňho len pousmej.

1

Čítať si sa naučil nezvyčajne skoro

Britská štúdia 2 000 párov jednovaječných dvojčiat dokázala, že napriek rovnakým génom malo vyššie IQ to dieťa z dvojice súrodencov, ktoré sa naučilo čítať skôr. Výskumníci na základe ako tohto, tak aj mnohých iných štúdií dospeli k presvedčeniu, že naučiť dieťa čítať čím skôr naň má veľmi výrazný vývojový dopad. Platí teda zázračná formulka – nenaučil si sa čítať tak skoro, pretože si bol chytrý, ale si chytrý, pretože si sa naučil čítať skoro.

Si ľavák

V prvom rade poďakujme za to, že časy, kedy učiteľky nútili ľavákov písať a kresliť pravou rukou, sú preč. Byť ľavákom totiž nie je žiadna choroba, práve naopak. Jedna veľká štúdia dokázala, že za ľaváctvo môže schopnosť divergentného myslenia vyskytujúca sa predovšetkým u mužov. Je to jedinečná schopnosť kombinovať dva navzájom nesúvisiace objekty zmysluplným spôsobom – čo je nespochybniteľným znakom vysokej inteligencie.

left-hand-drawing

Ako dieťa si navštevoval „hudobnú“

Štúdia vykonaná psychológom Sylvainom Morenom jasne preukázala spojitosť medzi hudobným nadaním dieťaťa a hodnotou jeho IQ. Moreno realizoval svoj výskum na 48 deťoch vo veku od 4 do 6 rokov. Deti rozdelil na 2 rovnaké skupiny, kde jedna absolvovala pod vedením učiteľa kurz výtvarnej výchovy a druhá kurz hudobnej výchovy.

Oba kurzy sa konali 5x do týždňa (každý deň v trvaní jednej hodiny) po dobu 4 týždňov. Po 4 týždňoch sa ukázalo, že hodnota IQ sa mierne zvýšila až u 90% detí, ktoré navštevovali kurz hudobnej výchovy.

Si zábavný

Výskumy preukázali aj spojitosť medzi hodnotou IQ a prirodzeným zmyslom pre humor. Vtipní ľudia majú totiž vo všeobecnosti hodnotu IQ vyššiu. Zdá sa teda, že aj vtipné „podpichovanie“ môže byť produktom bystrej mysle.

Zdroj: thinking-minds.net

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech