A DOSŤ! Je najvyšší čas dať na Slovensku priestor vzdelaniu

  • A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! je názov občianskej kampane, ktorej úlohou je poukázať na alarmujúci stav vzdelávania ako takého na Slovensku. Voľby sa blížia a prioritou novej vlády a jej Programového vyhlásenia sa musí stať vzdelanie.
teaching-928637_960_720
  • A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! je názov občianskej kampane, ktorej úlohou je poukázať na alarmujúci stav vzdelávania ako takého na Slovensku. Voľby sa blížia a prioritou novej vlády a jej Programového vyhlásenia sa musí stať vzdelanie.

Prečo vlastne iniciatíva vznikla? Dôvody sú prosté. V medzinárodných testovaniach končia slovenskí žiaci na posledných priečkach. Financovanie vzdelávania je podpriemerné. O výskume nehovoriac. Učitelia sú nedocenení. Študenti nie sú pripravení na život po škole. Či už ste študent, učiteľ, rodič, zamestnanec, na problém sa je možné pozrieť z viacerých uhlov. Rovnako sa naň pozerajú aj autori kampane, ktorí sa venujú rôznym oblastiam vzdelávania.

Veria, že zmena je akútna a začať sa musí od financií. Je nutné priniesť podnetné riešenia, kde prvým krokom je zvýšenie toku financií do vzdelania.  Autori taktiež vyzývajú politikov a ich strany aby  pristupovali k téme vzdelania konštruktívne a predstavili tak verejnosti reálne koncepty na zlepšenie vzdelania.

image

Ako tvrdia iniciátori kampane, ľudia zdedili povedomie, že vzdelanie patrí výlučne do rúk štátu. Ak teda niečo nefunguje, ľudia sú apatickí voči problému, pretože sa chybne domnievajú, že to nie je niečo, čo vedia ovplyvniť. Práve tu tkvie problém, ktorý treba zmeniť. Je nutné, aby spoločnosť ukázala nespokojnosť s terajším stavom. Iniciatíva vyzýva k odvahe.

V poslednom období zaznamenávame isté prebudenie verejnosti, učiteľov, rodičov, organizácii, ktorí požadujú komplexné riešenia. Myslím, že nepoznám človeka, ktorý by aspoň raz v živote nepočul slová: Fínsky model vzdelávania. Na svete je veľa dobrých príkladov, kde školstvo funguje. Každá krajina má však inú históriu, podmienky a iné princípy, ktorými sa riadi, a preto by sme sa takýmto systémom mali hlavne inšpirovať.  100% implementácia podobného systému nie je riešením. Je nutné nájsť si vlastný model, ktorý ale bude efektívny a bude sa rovnať európskym štandardom.

glasses-272399_960_720

Výsledok musí vzniknúť integráciou názorov a skúseností odborníkov, špecialistov, učiteľov i politikov. Je jasné, že názory týchto skupín nemusia byť vždy jednotné. Je ale nutné, aby boli vytvorené určité koncepty a princípy, ktoré budú stabilné.  Vzdelanie nemá byť fackovacím panákom, ktorý sa presunie z miesta A na miesto B po každých voľbách a po každej zmene ministra. 

Je dôležité, aby sme našli cieľ, kam chceme vzdelanie na Slovensku dostať, a ako by malo vyzerať. Tou ťažšou časťou je však nájsť spôsob, ako tento cieľ dosiahnuť. Problémom je istý zaužívaný systém riešení problémov, ktorý  existuje niekoľko desiatok rokov. Komplexné riešenie preto neznamená, že vznikne deklarácia vzdelania platná od roku 2016. Tento jednoduchý pojem sebe ukrýva detailnú prácu, pochopenie štruktúr, funkcii, vytvorenie nových sietí spôsobu fungovania či komunikovania.

learn-921255_960_720

Okrem štátneho systému školstva by sa malo diskutovať aj o alternatívnych možnostiach vzdelávania. Reč je teda o rôznych neformálnych či mimoškolských zariadeniach, ktorých cieľom je zvýšiť mieru vzdelanosti. Školstvo ako také by sa teda malo viac otvoriť zmenám, nemalo by byť rigidné, malo by sa vedieť prispôsobiť dobe a požiadavkám.

Témou volieb 2016 má byť jednoznačne vzdelanie. Vzdelaný človek je schopný aktívne participovať na spoločenskom a občianskom dianí v krajine. Je dôležité začať vychovávať informovaných a uvedomelých ľudí, ktorí sa zaujímajú o svoje okolie. Iniciatíve držím palce a dúfam, že o nich budeme ešte veľa počuť.

Aj vy sa môžete pridať a podpísať výzvu!

facab04-2

Zdroj: www.kampanadost.sk/

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech