Airbnb: To Naj z Naj!

Kika Besedičová / 28. november 2014 / Tools a produktivita

Vonku zima jak v ri… :) Mys­líte už tiež na leto? Nudné all-inc­lu­sive rezorty vás už unu­dili? Tieto úžasné domy sú sku­točne na pre­ná­jom, ak pôj­dete na dovo­lenku s Airbnb. Chcete dom v tvare psa alebo dom ako vystri­hnutý z divo­kého západu? Pozrite sa na nie­koľko naozaj ori­gi­nál­nych uby­tiek. Musíme ale upo­zor­niť, že ceny sú v nie­kto­rých prí­pa­doch tak tro­chu vyš­šie. Ktorú variantu by ste si vybrali Vy?

Pridať komentár (0)