Ak cestuješ do cudziny len s preukazom, priprav sa na drahé prekvapenie. Dovolenka ťa môže stáť tisícky eur

  • Občania EÚ majú s Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) nárok na lekársku starostlivosť v krajinách EÚ
  • Táto chyba ťa však môže vyjsť draho
Žena na vlakovej stanici a kartička.
Ilustračné foto Freepik/@freepik
  • Občania EÚ majú s Európskym preukazom zdravotného poistenia (EPZP) nárok na lekársku starostlivosť v krajinách EÚ
  • Táto chyba ťa však môže vyjsť draho

Dovolenková sezóna je v plnom prúde. Cestovanie do rôznych krajín prináša mnoho zážitkov, ale aj možné zdravotné riziká. Preto sa treba pripraviť na rôzne situácie, ktoré môžu nastať.

Občania Európskej únie môžu vďaka Európskemu preukazu zdravotného poistenia (EPZP) získať nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť v členských štátoch EÚ, Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku. Ako uvádza portál Pravda, dostanú rovnaké podmienky ako miestni obyvatelia.

Európsky preukaz garantuje nevyhnutné ošetrenie

Minulé leto mnoho ľudí zo Slovenska vyhľadávalo zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Od júna do augusta potrebovalo lekársku pomoc 5 499 poistencov Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Najčastejšie išlo o zubné ošetrenie, predpis liekov a hospitalizáciu.

Najviac ľudí, konkrétne 2 657, navštívilo lekárov v Českej republike. V Poľsku ich bolo 934 a v Rakúsku 743.

Manažérka komunikácie VšZP Marianna Bublavá uvádza: „Asi 400 poistencov potrebovalo lekársku pomoc v Nemecku, viac ako 320 v Maďarsku a vyše 160 v Chorvátsku.“

PR špecialista zdravotnej poisťovne Dôvera Matej Štepiansky zdôrazňuje: „Európsky preukaz ti garantuje nevyhnutné ošetrenie v nemocnici alebo ambulancii pri akútnych stavoch, ako sú choroba, úraz, neplánovaný pôrod, očkovanie, operácia prasknutého žalúdočného vredu alebo zápalu slepého čreva. Chronickí pacienti majú aj pravidelnú starostlivosť, ako je dialýza či oxygenoterapia. Lepšie je však dohodnúť si termín a miesto u lekára v zahraničí vopred.“

Mnoho ľudí často nevidí zmysel v priplácaní za komerčné cestovné poistenie. Ingrid Ludviková, vedúca tlačového oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, však varuje, že po ošetrení môžu zažiť nemilé prekvapenie.

„Ak sa platí za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec príslušnej krajiny,“ uvádza Ludviková.

Vedúca tlačového oddelenia zastúpenia Európskej komisie na Slovensku tiež pripomína, že spoluúčasť sa vzťahuje na zdravotnú starostlivosť napríklad v Grécku, Francúzsku či Taliansku, a to buď ako súčasť ošetrenia, alebo ako úhrada liekov.

Pozor na rozdiely v systémoch jednotlivých krajín

Ak v zahraničí narazíš na doplatky, po návrate na Slovensko kontaktuj svoju zdravotnú poisťovňu. Poisťovne dostávajú desiatky takýchto žiadostí, no mnohé nedokážu refundovať v plnej výške kvôli rozdielom v systémoch jednotlivých krajín. Orientačný prehľad možných doplatkov nájdeš na webových stránkach Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.

„Po každej letnej sezóne dostávame desiatky žiadostí o úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v zahraničí. Žiaľ, niektoré nemôžeme refundovať v plnej výške kvôli rozdielom v systémoch jednotlivých krajín. Všetky dôležité informácie nájdu naši klienti na webstránke, kde je aj orientačný prehľad možných doplatkov podľa krajín EÚ, publikovaný Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,“ informuje MUDr. Ingrid Dúbravová, riaditeľka zdravotných a revíznych činností Union zdravotnej poisťovne.

„Iný postup sa volí pri plánovanej zdravotnej starostlivosti, tu upozorňujeme, že v niektorých prípadoch je potrebný predošlý súhlas zdravotnej poisťovne,“ doplnila ďalej Dúbravová.

Žiadosť o uhradenie

Keď chceš po návrate z cudziny požiadať o uhradenie nákladov za zdravotnú starostlivosť, potrebuješ priložiť niekoľko dokumentov. Súčasťou žiadosti musí byť doklad o zaplatení, záznam o ošetrení (správa o poskytnutej zdravotnej starostlivosti), originál dokladu s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov, kópie receptov pri predpísaní liekov a kópia lekárskeho poukazu pri predpísaní zdravotníckej pomôcky.

Doklad o zaplatení môže byť rôzny. Pri hotovostnej platbe potrebuješ doklad z registračnej pokladne, príjmový pokladničný doklad alebo doklad, kde je potvrdené prijatie sumy. Pri bezhotovostnej platbe musíš predložiť originál ústrižku o zaplatení poštovej poukážky, kópiu výpisu z účtu, originál debetného avíza z banky alebo originál potvrdenia o odpísaní finančnej sumy z bankového účtu.

Doklad s rozpisom poskytnutých zdravotných výkonov môže byť faktúra alebo vyúčtovanie zdravotných výkonov. Tieto dokumenty prilož k žiadosti, aby si mal všetky potrebné informácie pre tvoju zdravotnú poisťovňu.

V tomto prípade ti poisťovňa pomôcť nemusí

Pred dovolenkou sa často dejú nepredvídateľné veci. Ak ochorieš alebo pocítiš prvé príznaky choroby, a lekár ti odporučí necestovať a liečiť sa doma, využi poistenie storna zájazdu. Toto poistenie je súčasťou komerčného cestovného poistenia.

Ak napriek odporúčaniu lekára vycestuješ a tvoj zdravotný stav sa zhorší, môžeš skončiť v miestnej nemocnici. Poisťovňa však náklady na hospitalizáciu nemusí uhradiť.

„Je to z dôvodu, že náklady na liečenie existujúcich chorôb, ktorých liečenie sa začalo už pred vycestovaním, sú z poistného plnenia vylúčené,“ upozorňuje Beáta Dupaľová Ksenzsighová, hovorkyňa Union poisťovne.

Zdroje: Pravda, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, archív SIU

Najnovšie videá

Trendové videá