„Ak je niekto v zlej situácii a je oslovený, chytí sa.“ Spoveď bývalej jehovistky naháňa strach

  • Pred kultmi a sektami zaručená ochrana neexistuje
  • Bývalá členka Svedkov Jehovových poznala ľudí, ktorí si zachovali vernosť a zomreli
smutná žena
Unsplash/Zohre Nemati, James
  • Pred kultmi a sektami zaručená ochrana neexistuje
  • Bývalá členka Svedkov Jehovových poznala ľudí, ktorí si zachovali vernosť a zomreli

Pocit samoty, opustenia, ale aj šťastia z nás robí zraniteľných ľudí. Každý človek potrebuje nádej, pochopenie a aj silu. Neraz sa však stane, že sa dostane medzi ľudí, ktorí mú chcú „ukázať cestu“, a dopriať mu pocit bezpečia či lásky. „Nepoučený“ človek sa tak môže dostať do pazúrov spoločenstiev, ktorým sa celý odovzdá.

Počet siekt na Slovensku sa nedá presne určiť, a to aj vzhľadom na ťažké rozlíšenie deštruktívneho charakteru skupiny pre spoločnosť. Aj hranica medzi náboženstvom a náboženským spoločenstvom či danou komunitou a sektou môže byť veľmi tenká.

Boli sme „sektou“

Pred kultmi a sektami zaručená ochrana neexistuje, pretože nikto nie je voči vplyvu zhubného kultu a sekty odolný. Na Slovensku v období komunizmu sekty „neexistovali“. Podľa Ivany Škodovej, ktorá stojí za občianskym združením INTEGRA – Centrum prevencie v oblasti siekt a zameriava sa aj na pôsobenie psychickej manipulácie, sme všetci kedysi v čase socialistickej republiky boli jednou veľkou sektou.

„Vo všeobecnosti však nemám rada slovo sekta, lebo každý si pod tým predstavuje niečo iné, a preto používam radšej označenie sporné/rizikové/manipulatívne/autoritatívne spoločenstvo.“

Zjednodušene, sú to skupiny ktoré sa považujú za vyvolenú elitu, majú jediného vodcu, ktorý všetko riadi, jedinú správnu ideológiu a využívajú psychickú manipuláciu na získanie aj udržanie členov.

V období komunizmu sme mali jednu vládnucu stranu. „Komunistická strana mala jedinú správnu ideológiu, budovala vyvolenú spoločnosť, ktorá mala ‚spasiť’ celý svet.“

„Môžem povedať, že sme boli manipulovaní od rána do večera už len tým, že nám selektovali informácie a nedovolili slobodne študovať ani cestovať po svete. Takže moja hypotéza je, že naša krajina alebo aj v podstate celý východný socialistický blok sme boli jednou obrovskou sektou,“ povedala Ivana Škodová pre Startitup. Všetko sa zmenilo až pádom komunizmu.

zdroj: Priscilla Du Preez/unplash

Čo je vlastne sekta?

Sekta nemá zatiaľ jednu všeobecne platnú a presnú definíciu. Na Slovensku neexistuje profesionálne pracovisko, ktoré by komplexne skúmalo tento problém, monitorovalo situáciu u nás a ponúkalo špecifickú odbornú pomoc a výstupové poradenstvo pre ľudí závislých od zhubných kultov a siekt.

Orientáciu sťažuje aj skutočnosť, že mnohé súčasné náboženstvá vo svojich počiatkoch vyvíjali svoju činnosť ako sekty. „V pôvodnom význame slova je totiž sekta náboženská obec líšiaca sa vierovyznaním a obradom od oficiálnej materskej cirkvi alebo uzavretá skupina, ktorá sa odštiepila od nejakej organizácie,“ uvádza Škodová.

Podľa odborníčky na sekty ide o kontroverznú tému, pretože sa aj u nás vyskytujú rôzne občianske združenia, ale aj legálne cirkvi, ktoré sú sporné až rizikové. Otázna je napríklad Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia, skrátene tiež Jehovovi svedkovia alebo Svedkovia Jehovovi či hovorovo jehovisti.

Jehovovi svedkovia

Registračné konanie tejto spoločnosti trvalo od júna 1992 do marca 1993, odvtedy sú Jehovovi svedkovia zaregistrovaní oficiálne ako náboženská spoločnosť pod Ministerstvom kultúry SR. Rok predtým sa skúmalo, či nie je v rozpore so slovenskou legislatívou a či ministerstvá nemajú námietky na jej uznanie – nuž, nemali.

zdroj: Unplash/ David Beale

Svedkovia Jehovovi sa vo všetkom odvolávajú na Bibliu, ktorú vysvetľuje ich vedenie doslovne, čo jej dáva úplne iný zmysel ako bežná kresťanská viera. Boh je podľa nich jedna osoba, Jehova, a vo vesmíre kedysi existoval sám.

On stvoril Ježiša, ktorý bol na nebesiach archanjelom Michaelom. Na zemi bol človekom, nie Bohom. Keď ho Jehova vzkriesil z mŕtvych, vrátil sa na nebesia ako Duch.

Do roku 1965 mali zakázané očkovanie, do roku 1967 transplantácie. Tvrdia, že svet ukončí Apokalypsa, ktorú prežijú len ich členovia, ktorí budú vládnuť 1 000 rokov. Najlepších 144 000 z nich bude žiť na nebesiach.

Zvyšní budú žiť na Zemi vo večnej blaženosti, zbavení chorôb, hmotných starostí a plynutia času. V súčasnosti majú okolo 8,6 milióna členov po celom svete. Na Slovensku sú šiestou najväčšou legálnou náboženskou cirkvou a hlási sa k nim viac ako 17-tisíc obyvateľov Slovenska (čísla sú platné k roku 2019).

Neoslavujú Vianoce, narodeniny, meniny, nesmú vziať do ruky zbraň ani voliť a odmietajú transfúziu krvi, čím nie raz hazardujú so svojím životom. „Tým, že odmietajú transfúziu, ohrozujú život a zdravie seba aj svojich detí. To je asi to najrizikovejšie.“

Transfúzia je zakázaná

Ivana Škodová vraví, že sa stretla s prípadom mladého muža, ktorý sa do tohto spoločenstva dostal ešte ako dieťa.

„Zhodou okolností bol hemofilik (hemofília je vrodená porucha zrážania krvi). Trpel, pretože nemohol podstúpiť transfúziu krvi a nemohol ani brať žiadne lieky. Musel vypisovať, žiadať o dovolenie vedenia v Amerike, v Prahe, kým mu dovolili po dlhom čase brať lieky, aby nemal pocit viny a strachu, že je zatratený. Sú to veľké osobné tragédie.“

Mnohí sú v silnej viere presvedčení a myslia si, že našli svoju najlepšiu duchovnú cestu. Len zriedkakedy sa jej ozve člen tohto spoločenstva, najčastejšie sú to blízki, ktorí vidia, že sa im daný človek mení pred očami.

„Ak chcú vystúpiť, musia zažiť v spoločenstve sklamanie, alebo začnú pochybovať po negatívnych zážitkoch, a to trvá aj dlhé roky, kým sa im postupne otvoria oči, a nakoniec sa rozhodnú, že vystúpia. Je to skôr však výnimka.“

zdroj: Spirituality and religion, Hands folded in prayer on a Holy Bible in church concept for faith.

Kríza v živote

Týmto spoločenstvám podľahne najmä človek, ktorý je v psychickej kríze. Nedá sa presne určiť, o akú vekovú skupinu ide.

„U nás žiadne výskumy neexistujú, domnievame sa však a odborná literatúra to potvrdzuje, že ľudia sú najohrozenejší v krízových situáciách. Povedzme kríza stredného veku, keď deti odchádzajú z domu a osamostatňujú sa, ale aj mladí ľudia sú v ohrození, keďže sú ‚hľadačmi’ a viac otvorení pre všetko nové.“

Podľa odborníčky aj pozitívna zmena v živote môže byť krízová. „Napríklad ak mladý človek zmaturuje, prijmú ho na vysokú školu, zmení prostredie a ťažko si zvyká. V takých situáciách sú ľudia náchylnejší uveriť, keď im niekto povie, že im ukáže riešenie, dodá silu, aby to zvládol, ale to hovorím veľmi zjednodušene.“

Spoveď bývalej členky Jehovových svedkov

Nájsť človeka, ktorý zo spoločenstva Jehovových svedkov odišiel, nie je jednoduché. Mnohí sa boja o seba, ale aj o svojich blízkych, ktorí sú ešte stále členmi.

My sme sa rozprávali so ženou, ktorá sa k nim dostala ešte ako malé dieťa, no nakoniec sa jej podarilo odísť. Aj dnes však, ako sama vraví, je to bolestivá téma. Svoje meno zverejniť nechcela, máme ho však v redakcii.

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM

Zdroje: SME, Hospodárske noviny, Trend, Aktualne.cz, Integra

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá