Ak nezvládneš tento kvíz, vráť sa na základnú školu. Vybrané slová musí poznať každý Slovák

  • Základným kameňom slovenského pravopisu, no aj jeho úrazov je práve Y
  • Otestuj svoje znalosti vybraných slov v tomto krátkom kvíze
gramatika, kvíz
Unsplash/Jeshoots
  • Základným kameňom slovenského pravopisu, no aj jeho úrazov je práve Y
  • Otestuj svoje znalosti vybraných slov v tomto krátkom kvíze

Každý z nás má na sociálnych sieťach priateľov, ktorí neustále striehnu na akúkoľvek malú gramatickú chybu, aby ju následne autorovi mohli vytmaviť. 

Hodinové čítania komentárov o tom, či je gramatika podstatná aj v neverejnom, no predsa verejnom prejave, sa stali „večerným kinom“ pre mnohých ľudí scrollujúcich obsah Facebooku. Napriek tomu, že majú mýlky malý dosah na obsahovú stránku textu, ich častý výskyt ti na hodnotení nepridá.

Veď vybrané slová vie každý

S pocitom, že nás to naši učitelia poctivo naučili, rodičia dostatočne dlho skúšali a my sme sa stali majstrami vybraných slov, sa žije vo svete gramatiky pomerne dobre. Predstava o tom, že ich ovláda a vie používať väčšina Slovákov, sa môže od reality ale líšiť.

Výsledky maturitnej skúšky zo slovenského jazyka sa v roku 2019 dostali len na priemerných 50,7 %, vynímajúc literatúru a čítanie s porozumením to činí 55 až 68 %, informuje Ministerstvo školstva SR. V tomto kvíze ťa maturita nečaká, no svoju znalosť vybraných slov si jednoznačne precvičíš.

Prečo vznikli vybrané slová?

Vybrane slova Datakabinet/sk/vzdelavacie-materialy
Správne! Nesprávne!

Označenie vybrané slová sa zaužívalo v učebnej praxi a používa sa v učebniciach slovenčiny, malo by sa však týkať iba tých slov, v ktorých sa y píše po takzvaných obojakých spoluhláskach.

Existovali vybrané slová aj v štúrovskej slovenčine?

Vybrane slova Wikimedia/volne dielo
Správne! Nesprávne!

Hodžovsko-hattalovská reforma bola kompromisná dohoda z októbra 1851 medzi štúrovcami a bernolákovcami o jednotnej podobe spisovnej slovenčiny. Slovenčina, ktorá bola výsledkom tejto reformy, sa niekedy nazýva opravená slovenčina. Až po jej vzniku sa začali kreovať vybrané slová ako dohoda medzi jazykovedcami.

V ktorej odpovedi sú zaradené všetky vybrané slová po P?

Vybrane slova Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Oficiálne poznáme až 14 vybraných slov písmena P. Ich stav sa priebežne aktualizuje o prípadne nové pojmy, taktiež sa z neho vypúšťajú zastaralé slová.

S akým i/y sa gramaticky správne píše slovo py/ilón a papy/irus?

Power coaching
Správne! Nesprávne!

Slovo pylón pochádza z gréckeho slova pylé – brána, vstup. Grécke slovo papyrus predstavuje rastlinu na výrobu papiera.

Kedy píšeme v slove vír mäkké i a kedy tvrdé y?

Tornado Unsplash/Nikolas Noonan
Správne! Nesprávne!

Jotu píšeme v slove vír iba v prípade, ak ide o prírodný jav – tornádo, vodný vír. Ypsilon píšeme v prípade, ak ide o druh sovy – Výr Skalný.

Ktorých písmen sa týkajú vybrané slová?

Vybrane slova Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Vybrané slová si vyslúžili obojaké spoluhlásky. Písmeno L je tvrdá spoluhláska a slová sa označujú ako slová po L s tvrdým y. V škole sa však toto písmeno často radí do kategórie vybraných slov, aj napriek tomu, že nejde o obojakú spoluhlásku.

Ktorý gramatický tvar slova by/idlo je správny, ak zastupuje by/idlo pre vtáctvo?

Bidlo Unsplash/Christin Hume
Správne! Nesprávne!

Vo význame bidla pre vtáctvo je správny gramatický tvar slova s mäkkým i. Ypsilon píšeme, ak používame slovo bydlo v zmysle obydlia.

Aké i/y sa píše v slovách ri/yska a stri/yna?

Vybrane slova Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

V oboch prípadoch ide o slovo odvodené od vybraného slova písmena R – strýc, ryha.

Existujú vybrané slová písmena L?

Lyže Unsplash/Austrian National Library
Správne! Nesprávne!

Pojem vybrané slová sa vzťahuje iba na tie slová, v ktorých sa nachádza ypsilon za obojakou spoluhláskou. Keďže je písmeno L tvrdá spoluhláska, slová obsahujúce ypsilon nasledujúci po danej spoluhláske nazývame ako slová, v ktorých píšeme Y po L.

V ktorom prípade je daná veta napísaná gramaticky správne?

Vybrané slová Canva/Rebeka Jakubová
Správne! Nesprávne!

Ako dobre ovládaš vybrané slová? Štvrtácky pravopis by mal, predsa, zvládnuť každý
Skvelé, vybrané slová ovládaš ľavou-zadnou.

knihy

Nevadí, ani Štúr to tak nechcel mať.

Vybrane slova

Vybrané slová by si si rozhodne mal zopakovať.

deti v skole

Text sme zrevidovali, upravili, doplnili o nové informácie a vydali nanovo. Článok bol pôvodne publikovaný 23. septembra 2020.

Zdroje: Slovenčina Všeličo, Ministertvo školstva SR, Slovenčina

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá