Aké nástra­hy musí­te pre­ko­nať na ces­te za úspe­chom?

Lenka Lauková / 3. decembra 2014 / Tools a produktivita

Ako mno­hí iste vie­te, s pod­ni­ka­ním pri­chá­dza aj veľa rizík. Či už biz­nis len zakla­dá­te, ste v štá­diu ras­tu, ale­bo ste už „zaho­je­ný“, stá­le na Vás bude za rohom číhať mno­ho nástrah. Ak chce­te byť úspeš­ný, mali by ste sa s naj­čas­tej­ší­mi rizi­ka­mi obo­zná­miť, aby ste na nich moh­li správ­ne rea­go­vať ale­bo ich oto­čiť vo vlast­ný pros­pe­ch. Aj keď kaž­dý pod­ni­ka­teľ a aj pro­jekt je iný, exis­tu­je nie­koľ­ko ris­kan­tný­ch situ­ácií, kto­ré sa zväč­ša opa­ku­jú u kaž­dé­ho.

  1.       Dôjdu Vám peniaze

Kapitál je jeden z najväčších strašiakov všetkých podnikateľov. Začať startup vyžaduje veľa peňazí, ktoré zväčša idú priamo z Vášho vrecka, prípadne od nezávislých investorov. Ak do doby, kedy miniete všetok počiatočný kapitál vášho startupu, nebudete vedieť zabezpečiť istú návratnosť investícií, Váš biznis a aj Vaše peniaze skončia v záchode..

Ak ste už vyčerpali vlastné zdroje a kvôli tomu sa nemôžete pohnúť ďalej, skúste napríklad crowdfunding alebo sa snažte získať grant, ktorý vám pomôže. Buďte kreatívny. Zapájajte sa do súťaží, možno sa Vám podarí niečo vyhrať alebo zaujmete nového investora. V každom prípade musíte veriť svojmu business modelu. Ak mu sto percentne neveríte, radšej do toho ani nechoďte lebo môžete prísť o veľa.

 

 

 

  1.       Nie ste až tak dobrý?

Či už si sám o sebe myslíte, že nie ste až tak dobrý podnikateľ alebo máte obavy, že Váš produkt nie je v porovnaní s konkurenciou dosť dobrý, tento strach môže mať pre začínajúcich podnikateľov fatálne následky. Ak sa budete neprestajne obávať, napokon zničíte sami seba. Zapamätajte si jednoduchú vec, ktorá môže byť aplikovaná na každý biznis – začnite s minimum viable product. Váš produkt nemusí byť absolútne dokonalý hneď ako začnete a nemusí byť hneď ten najlepší. Stačí, ak ho ľudia príjmu a vy tak budete mať ešte dostatok priestoru na rôzne vylepšenia. Ani tie najúspešnejšie spoločnosti nezačínali s perfektným a najkvalitnejším produktom, ale postupom času sa tam dostali.

Toto môžete aplikovať aj na seba ako na osobu. Nemusíte hneď byť tým najlepším lídrom a robiť len tie najlepšie rozhodnutia. Musíte byť uspokojujúci, snažiť sa a musíte sa vedieť dobre poučiť z každej chyby, ktorú spravíte. Časom a skúsenosťami sa určite postupne zdokonalíte.

 

 

 

  1.       Strach z neúspechu

Každého z nás z času na čas stretne neúspech. Či už menší, ako napríklad nevydarená email marketingová kampaň, podstatnejší, ako keď po spustení objavíte bug alebo dokonca ak celá vaša spoločnosť začne upadať. Každý neúspech vás síce posunie späť, ale strach z neúspechu Vás nemôže zastaviť v robení akýchkoľvek rozhodnutí. Stret s neúspechom môže pre Vás znamenať koniec iba ak to sami dovolíte. Môže to byť však iba jednou zastávkou na dlhej ceste za úspechom. A dôležité je práve to, že neúspech je pre Vás šancou aby ste sa opäť niečo naučili. Tak ak Vás stretne, nenechajte sa potopiť a snažte sa zobrať si z toho čo najviac. Bojujte!

 

 

 

  1.       Budete absolútne vyťažený

Cestu podnikania ste si určite nevybrali preto, že je ľahká ale preto, že je výzvou. Možno budete mnoho krát odmenený a na konci môžete byť pyšný na to, čo ste dokázali vybudovať od nuly. Ak ste sa dali na podnikanie pretože Vám niekto nahovoril, že je to najľahšia cesta k rýchlemu zbohatnutiu, klamal. Život podnikateľa je plný prekážok, stresu a tvrdej práce. Ale dobrou správou je fakt, že môžete veci kontrolovať. Pocitu vyťaženosti sa asi nevyhnete, ale ak cítite, že je toho na Vás priveľa, môžete si napríklad najať niekoho, kto Vám pomôže. Ak ste v strese lebo Vaši zamestnanci nerobia svoju prácu dostačujúco a na čas, môžete ich prepustiť a nájsť si niekoho lepšieho. Všetko to máte v rukách práve Vy.  

 

 

 

  1.       ?

Na niektoré veci sa jednoducho nedá pripraviť. Ak rozbiehate svoj projekt, nemáte ako vedieť kde budete o rok, o dva. To môže byť vzrušujúce, ale aj dosť desivé. Podnikanie sa zmení z práce na životný štýl, ktorý je skôr pre ľudí, čo radi riskujú, majú vášeň pre to, čo robia a sú ochotní ťažko pracovať pre projekt, ktorému absolútne veria. Ak máte všetky tieto vlastnosti, nemalo by byť pre vás problémom zvládnuť prekážky, ktoré sa Vám postavia do cesty.

 

Nemusíte byť nebojácny. Ak veríte tomu  čo robíte a ste dostatočne silný a pripravený poučiť sa z toho všetkého, čo na vás číha, strach zo zlyhania, z nedostatku financií, z toho že nie ste dosť dobrý Vás na lopatky nepoloží. Namiesto obchádzania vecí, ktoré vás desia, chopte sa ich a dokážte sami sebe že na to máte. Motivujte sa! :)

 

Pridať komentár (0)