Ako by vyze­ral iPhone v roku 1984?

Lukáš Gašparík jr. / 31. mája 2015 / Tech a inovácie

Steve Jobs bol veľký vizi­onár a niet pochýb o tom, že už v roku 1984 sní­val o smartp­hone, akým je dnes iPhone. Aj keď v tom čase ešte ani zďa­leka neuz­rel svetlo sveta, predsa sa obja­vili nák­resy, ako by asi mohol vte­dajší iPhone vyze­rať.

Fran­cúzky ume­lec a dizaj­nér pri­šiel s nák­re­som, ako by asi mohol vyze­rať iPhone, ak by bol pred­sta­vený už v roku 1984. Ako môžete vidieť tak nák­res sa až nápadne podobá na iPod Clas­sic, kto­rému domi­nuje disp­lej s doty­ko­vým kru­ho­vým ovlá­da­čom. Vte­dajší iPhone by sa prav­de­po­dobne ešte nevo­lal iPhone a tak mu Piere vymys­lel aj nové (vlastne staré) meno Macin­tosh Phone.

zdroj: Cult Of Mac

Pridať komentár (0)