Ako by vyze­ral iPho­ne v roku 1984?

Lukáš Gašparík jr. / 31. mája 2015 / Tech a inovácie

Ste­ve Jobs bol veľ­ký vizi­onár a niet pochýb o tom, že už v roku 1984 sní­val o smartp­ho­ne, akým je dnes iPho­ne. Aj keď v tom čase ešte ani zďa­le­ka neuz­rel svet­lo sve­ta, pred­sa sa obja­vi­li nák­re­sy, ako by asi mohol vte­daj­ší iPho­ne vyze­rať.

Fran­cúz­ky ume­lec a dizaj­nér pri­šiel s nák­re­som, ako by asi mohol vyze­rať iPho­ne, ak by bol pred­sta­ve­ný už v roku 1984. Ako môže­te vidieť tak nák­res sa až nápad­ne podo­bá na iPod Clas­sic, kto­ré­mu domi­nu­je disp­lej s doty­ko­vým kru­ho­vým ovlá­da­čom. Vte­daj­ší iPho­ne by sa prav­de­po­dob­ne ešte nevo­lal iPho­ne a tak mu Pie­re vymys­lel aj nové (vlast­ne sta­ré) meno Macin­tosh Pho­ne.

zdroj: Cult Of Mac

Pridať komentár (0)