Ako by vyze­rali súčasné sociálne siete v minu­losti?

Tomáš Kahn / 17. marca 2015 / Tech a inovácie

To, že prí­cho­dom sociál­nych sietí sa zme­nilo vní­ma­nie sveta je jasné už asi kaž­dému. Ako by však vyze­ral svet vtedy, ak by sme chceli fun­kcie sociál­nych sietí využí­vať aj v minu­losti, v časoch, keď o nich nebolo ešte ani chýru ani sly­chu.

zdroj: zerofox.com

Pridať komentár (0)