Ako sa majú správne oblie­kať star­tu­pisti?

Luky Gašparík Sr. / 6. decembra 2014 / Tools a produktivita

Star­tup vo svo­jej naj­hl­b­šej pod­state zna­mená “nos čo chceš, hlavne nech to je pohodlné”. Alebo nie???

Pridať komentár (0)