Ako sa pre­dať do dob­rej IT fir­my? — aj tom bude utor­ko­vá Night of Chan­ces

Lukáš Gašparík jr. / 27. apríla 2015 / Lifehacking

Vyná­lez­ca celo­sve­to­vo zná­me­ho Aero­Mo­bi­lu Šte­fan Kle­in doká­zal skom­bi­no­vať auto s lie­tad­lom. Ako sa dá zopa­ko­vať nie­čo podob­ne uni­kát­ne so zapo­je­ním vedy, dizaj­nu a ume­nia ino­vá­cií ? Pre­čo sa slo­ven­skej fir­me Sygic poda­ri­lo spre­vá­dzať na ces­tá­ch Švaj­čia­rov či Nórov? Glo­bál­ne ino­vá­cie zo Slo­ven­ska menia­ce svet budú témou už 3. roč­ní­ka kari­ér­ne­ho podu­ja­tia Night of Chan­ces (NOC) Tech­no­lo­gy 2015 občian­ske­ho zdru­že­nia Nex­te­ria, kto­ré sa usku­toč­ní 28. aprí­la od 18.00 h na Fakul­te infor­ma­ti­ky a infor­mač­ný­ch tech­no­ló­gií STU v Bra­ti­sla­ve.

 

 

Otázkou, ktorú si študenti spolu s lídrami IT biznisu určite položia, bude, či môžu byť jednotlivec alebo firma z päťmiliónovej krajiny spod Tatier takí úspešní, že by o ich nápady bol záujem aj za oceánom. O tom, kde sa na Slovensku robia globálne inovácie, ako sa dostať od myšlienky k jej realizácii a čo je kľúčom úspechu študentom informatiky a elektrotechniky v hlavnej panelovej diskusii porozprávajú CEO ESETu Richard Marko, CEO Sygicu Michal Štencl a CIO Tatra banky Vladimír Matouš.

 

Firmy, ktoré sa na podujatí predstavia, sa umiestnili v rebríčku najžiadanejších zamestnávateľov na Slovensku v prieskume, ktorý nedávno uskutočnila Nexteria. Združenie dáva priestor iba spoločnostiam, ktoré sa pri svojom podnikaní riadia etickými princípmi. „Ide o princíp, z ktorého nepoľavíme. Schopných manažérov je na Slovensku dostatok, problém je skôr v tom, že zďaleka nie všetci vedú svoje firmy v súlade s etikou, ktorá je vo vyspelých krajinách samozrejmosťou. Oblasť IT je v tomto smere špecifická, keďže významným zákazníkom je štát. O to dôležitejšie pre nás je dávať priestor tým firmám a tým lídrom, ktorí ukazujú, že podnikať sa dá aj férovo. Veľmi ma teší, že ich je každým rokom viac a viac,“ povedal CEO Nexterie Tomáš Hasala.

 

 

Na čele rebríčka skončil slovenský ESET. „Medzi najlepšími ľuďmi, ktorých máme tu vo firme, sú ľudia, ktorí sem prišli už ako študenti a prejavili záujem o nejakú oblasť alebo problém. Je to prejav toho, že ich to zaujíma a neštudujú školu len preto, aby ju skončili a dostali titul, ale chcú urobiť niečo pre to, aby boli v tej oblasti dobrí alebo najlepší,“ vysvetľuje R. Marko.

Tretí top zamestnávateľ, Tatra banka, na NOCi tiež prezradí, kto má u nej šancu podieľať sa na inováciách. „Vždy hľadáme kandidátov, ktorí majú vlastný názor a vedia, čo chcú. Je známa vec, že nedostatok skúseností sa dá vždy dohnať, ale naše najvýznamnejšie kritérium je vôľa ľudí niečo dokázať,“ hovorí V. Matouš.

 

 

Študenti budú môcť pri uchádzaní sa o job zaujať aj slovenského vývojára GPS navigácií Sygic, ktorý chce na budúci rok dosiahnuť hranicu 150 miliónov zákazníkov. „Hľadáme hviezdy, hľadáme ľudí, ktorí chcú v živote niečo dokázať a často sa schovávajú nielen v IT, ale aj medzi dizajnérmi, produktovými manažérmi, supporťákmi a podobne. V podstate nikdy neviete, kde ten talent nájdete. Snažíme sa nájsť talenty a najlepších ľudí na Slovensku, ktorí by nám pomohli splniť  našu víziu, ktorou je sprevádzať všetkých ľudí na svete,“ zdôrazňuje M. Štencl.

 

 

Rande s IT šéfmi

 

Lákadlom aktuálnej IT NOCi bude prítomnosť dizajnéra AeroMobilu Štefana Kleina. Jeho príbeh oslovuje nadšením pre nové veci, odhodlaním nevzdávať sa svojich snov a schopnosťou pretaviť nápady do úspešných komerčných projektov. Účastníkom priblíži, aký je vzájomný vplyv vedy a umenia na inovácie, prečo je potrebné rozmýšľať o nových produktoch a ako zmeniť svet.

Už po druhýkrát čaká na študentov speed dating, kde si budú môcť nerušene „zarandiť“ s vrcholovými manažérmi špičkových firiem jeden na jedného. Desaťminútový súkromný rozhovor s nimi absolvujú šéf IT projektov a vývoja aplikácií vo Volkswagen Slovakia Oliver Harms, riaditeľ pre technológie ESETu Pavol Luka, softvérový inžinier vo švajčiarskom Google Ján Senko, ale aj Matouš a Štencl.

O svoj pohľad na IT biznis sa s prítomnými podelia aj ďalší jeho veľkí hráči, zástupcovia renomovaných firiem Accenture, AT&T, Capco, ČSOB či Softec.

 

Na hodinu hackerom

 

V jednej zo sprievodných panelových diskusií budú debatovať spoluzakladatelia startupov Infinario, Innovatrics a Sli.do aj o tom, ako naštartovať vlastnú firmu, čo robiť so skvelým nápadom a prečo sa nebáť ísť do toho. Dá sa s technologickým nápadom uživiť aj na Slovensku, alebo je expanzia do zahraničia nevyhnutná? Kde začať a kde hľadať pomoc? Skúsení hostia budú hľadať odpovede aj na tieto otázky.

 

 

Okrem toho si budú môcť nádejní „ajťáci“ otestovať schopnosti a vedomosti na niekoľkých workshopoch. Svojimi prvými krokmi v IT biznise ich prevedú bývalí absolventi tohto odboru, ktorí ešte včera dreli lavice na vysokej škole a na NOCi už budú radiť študentom, ako uspieť na pohovore.

Firma zaoberajúca sa počítačovou bezpečnosťou Citadelo si pre účastníkov pripravila jednoduchú hackerskú hru s viacerými úrovňami, v rámci ktorej sa pri napádaní fiktívnej aplikácie oboznámia so základnými technikami testovania bezpečnosti.

 

Na podujatie, ktoré je určené študentom z oblasti IT a technológií, je stále možné sa zaregistrovať.

 

zdroj: TS Night of Chances

Pridať komentár (0)