Ako vyze­rali známe mestá kedysi a ako teraz? Ten pokrok je úžasný

Ľudo Nastišin, sketcher.sk / 10. júla 2016 / Tech a inovácie

Za posled­ných 100 rokov sa svet menil tak rapídne, že je ťažké pred­sta­viť si, ako nie­ktoré miesta vyze­rali pred časom. Mnoho zo sve­to­vých miest dokonca pred nie­koľ­kými rokmi ani neexis­to­valo.

Pozri sa na tieto obrázky a hneď uvi­díš, čo máme na mysli. Vďaka týmto obráz­kom zís­kaš sku­točne odlišnú per­spek­tívu.

Tokyo, Japon­sko – 1945 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-1-57736d1784fde__880

For­ta­leza, Bra­zí­lia – 1975 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-2-57736d1fe550e__880

Bang­kok, Thaisko, 1988 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-3-57736d2323eae__880

Dubai, UAE – 2000 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-6-5774df333b03e__880

Vilius, Lotyš­sko – 1900 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-8-5774e326bfacd__880

Shen­zen, Čína – 1964 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-9-5774e6518e421__880

Soul, Južná Kórea – 1900 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-14-577a0536ca778__880

Abu Dhabi, UAE – 1970 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-20-577a1bb3c091d__880

Dubai, UAE – 2005 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-21-577a1d5606c15__880

Sin­ga­pore – 2000 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-24-577ce9d8a5313__880

Toronto, Kanada – 1930 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-25-577cebe089e28__880

Syd­ney, Aus­trá­lia – 1932 a teraz

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-26-577cf3679a293__880

Ber­lín, Nemecko – 1945 a 90te roky

how-famous-city-changed-timelapse-evolution-before-after-30-577f568726933__880

sketcher_banner

zdroj: sketcher.sk, zdroj foto­gra­fií: bored­panda

Pridať komentár (0)